Blisko co czwarta osoba po 80. roku życia w Polsce cierpi z powodu demencji i wiążących się z nią zmian w psychice, myśleniu i pamięci. 15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Bycie zrozumianym i prawo do opieki, to dwie ogromne potrzeby seniorów.

Problemy z pamięcią, urojenia, agresja oraz rozmaite stany lękowe to problemy dotykające większości osób w podeszłym wieku. Wielu opiekunów i osób bliskich nie zdaje sobie sprawy, z czego wynikają te wyzwania i jak sobie z nimi radzić.

Według szacunków GUS, w Polsce blisko jedna czwarta wszystkich osób po 80. roku życia dotknięta jest chorobą Alzheimera. Osoby ciepiące na demencję zmieniają się z dnia na dzień. Osłabiona zostaje ich pamięć, nasilają się wahania nastroju, pojawia szereg objawów, będących wyzwaniem dla otoczenia – tłumaczy Iwona Przybyło, trener, doradca i pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z seniorami. – Świadomy opiekun wie, że agresywne zachowania jego podopiecznych nie są wymierzone przeciwko niemu, a niechęć do wykonywania niektórych czynności może się brać z bardzo konkretnych lęków, na które często można znaleźć proste rozwiązania.  Dlatego tak ważne jest zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności opiekunów – podkreśla.

Może w tym pomóc warsztat organizowany przez Akademię Opiekunów 29. czerwca w Krakowie. W jego ramach dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, naukowiec, autorka licznych artykułów, prekursor metody Snoezelen w Polsce, od lat współpracująca z placówkami opieki senioralnej w Polsce, opowie o zmianach w psychice i funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i podzieli się swoimi doświadczeniami.

To już kolejny warsztat Akademii, oferujący praktyczną pomoc dla opiekunów osób starszych. Tym razem, skupiamy się na demencji i problemach psychicznych, które dotykają coraz większej liczby starszych podopiecznych w Polsce – mówi Tomasz Piłat, dyrektor Akademii Opiekunów. – Oprócz specjalistycznej wiedzy i strategii opiekuńczych, uczestnicy zyskają również szansę na omówienie konkretnych przykładów, z którymi spotykają się podczas codziennej pracy. Na naszą pomoc mogą liczyć opiekunowie rodzinni, zawodowi oraz wszyscy zainteresowani możliwością dokształcenia się i rozwoju zawodowego – zachęca.

Więcej o wydarzeniu przeczytać można na stronie Akademii Opiekunów oraz na jej profilu na Facebooku.

Zapisy na warsztaty dostępne są pod adresem:  www.warsztatakademiaopiekunow.evenea.pl.

—-

O Akademii Opiekunów 

Akademia Opiekunów wspiera opiekunów osób starszych w rozwijaniu kompetencji i umiejętności, a także działa na rzecz wzrostu świadomości społecznej w zakresie gerontologii, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń demencyjnych.

Misją Akademii jest przekazywanie osobom zajmującym się na co dzień opieką nad osobą starszą specjalistycznej wiedzy w przystępnej i praktycznej formie. W tym celu tworzymy autorskie programy aktywizacji osób żyjących z demencją, szkolimy i doradzamy. Wierzymy, że dzięki lepszemu rozumieniu procesów starzenia połączonych z praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w codziennej pracy, opiekun będzie nie tylko lepiej radził sobie w wykonywaniu codziennych obowiązków, ale będzie się lepiej w tej pracy spełniał. 

Akademia ma siedzibę w Krakowie i utrzymuje się ze szkoleń organizowanych dla personelu Domów Opieki Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, dziennych domów opieki i wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się osobami z demencją oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi. Między innymi, od 2015 roku Akademia współpracuje z firmą ATERIMA MED, zapewniając jej personelowi opiekuńczemu specjalistyczne wsparcie merytoryczne w czasie pracy na terenie Niemiec, a także organizując specjalistyczne kursy językowe. Poznajemy dzięki temu dobre praktyki i standardy opieki w krajach o wyższym standardzie życia i zakresie świadczeń socjalnych, którymi możemy później dzielić się w Polsce.

Organizujemy szkolenia, warsztaty i sympozja, zapraszając do współpracy naukowców i praktyków różnych specjalizacji, w tym neurologów, biologów, dietetyków, fizjoterapeutów i innych. Wiele z organizowanych przez Akademię wydarzeń ma charakter otwarty, dzięki czemu mogą brać w nich udział opiekunowie rodzinni. Staramy się również o granty publiczne na realizację projektów, których celem jest wsparcie opiekunów osób starszych.

Starzenie się społeczeństwa jest naturalnym i jednocześnie nieuniknionym procesem, z którym zmagają się cała Europa. Chcemy, by Polska była krajem, w którym osoby starsze będą miały zapewnioną opiekę zgodną z najnowszą światową wiedzą, również w ich własnym domu. Dążymy do tego, by upowszechniać dobre praktyki, rozwiązania systemowe i standardy, wyznaczając kierunek opieki świadczonej na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, by polscy opiekunowie pracujący w kraju i za granicą mieli wysokie kompetencje, a dzięki nim możliwość godnej i dobrze płatnej pracy.

GUS szacuje, że w 2050 roku 12 mln osób w Polsce będzie miało powyżej 65 lat. Zadbajmy o to, by nasz kraj był przyjazny zarówno dla osób starszych, jak i ich opiekunów.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram