Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu to wynikające z Agendy 2030 globalne zobowiązanie ujęte w trzecim z Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wśród realizowanych przez biznes inicjatyw, które wpisują się w realizację SDG 3, są między innymi działania związane z promowaniem zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, profilaktyką zdrowotną czy bezpieczeństwem na drodze. Tym tematom poświęcona jest także następna odsłona kampanii informacyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs.

#5latSDGs

W 2020 roku przypada 5. rocznica ogłoszenia SDGs. Z tej okazji Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło kampanię informacyjną poświęconą założeniom wynikającym z Agendy 2030. Kampania związana jest także z organizowanymi 16 kwietnia 2020 roku 8. Targami CSR. Ósma edycja największego w Polsce wydarzenia na temat CSR i zrównoważonego rozwoju będzie okazją do m.in. podsumowania 5 lat realizacji założeń Agendy 2030. W ramach kampanii informacyjnej przedstawione zostaną działania, poprzez które biznes w Polsce kontrybuuje do Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Bezpieczeństwo na drodze

Wśród zadań określonych w Agendzie 2030, znalazł się zapis o zmniejszeniu o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie do 2020 roku. Jakie wyzwania w tym zakresie stoją przed biznesem, administracją i społeczeństwem w Polsce?

Z danych GUS wynika, liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności w 2018 roku wyniosła 7,5, co oznacza wzrost o 0,1 w porównaniu z poprzednim rokiem.

Źródło: http://sdg.gov.pl/statistics_glob/3-6-1/

Średnio co kwadrans dochodzi w Polsce do wypadku na drodze. Nawet co czwarty, według szacunków Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest spowodowany korzystaniem podczas jazdy z telefonu komórkowego. Prawie 60 proc. polskich kierowców przyznaje, że rozmawia w trakcie jazdy przez telefon, trzymając go przy uchu. Co trzeci kierowca uważa jednocześnie, że ma podzielną uwagę i telefon przy uchu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Zaprzeczają temu zlecone przez PZU naukowe ekspertyzy i testy. Wynika z nich, że jedna sekunda nieuwagi, gdy wybieramy w telefonie numer albo piszemy wiadomości, to przy prędkości 50 km na godzinę aż 13 przejechanych metrów. To radykalnie większe ryzyko wypadku.

W odpowiedzi na to wyzwanie, PZU zorganizowało kampanię społeczną „Prowadzisz? Odłóż telefon”, skierowaną zarówno do kierowców, jak i rowerzystów czy pieszych, którzy przechodząc przez ulicę z telefonem przy uchu narażają się na niebezpieczeństwo. Celem jest uświadamianie zagrożeń, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków.

PZU przeprowadziło także eksperyment, który pokazał jak korzystanie z telefonu komórkowego wpływa na rozproszenie kierowców. Wyniki potwierdzają, że używanie telefonów w czasie jazdy jest niebezpieczne. 75% wypadków na torze miało miejsce w czasie przejazdów, podczas których badani używali telefonu. W trakcie rozmowy telefonicznej system ABS aktywował się o 17% częściej niż podczas zwykłych przejazdów. Jeszcze gorzej wypadły przejazdy, w których kierowcy czytali i odpowiadali na SMS. Wtedy system ABS ratował ich 47% częściej niż podczas zwykłych przejazdów.

Eksperyment wraz z badaniem ilościowym poprzedził wspomnianą kampanię prewencyjną „Prowadzisz? Odłóż telefon”, której celem jest zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych używaniem telefonu przez wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Zobacz wideo >> https://www.youtube.com/watch?v=aiae99sOmOc&feature=emb_title

Troska o zdrowie i aktywność fizyczną

Realizowane przez firmy działania oparte są także na specyficznych potrzebach poszczególnych grup pracowników. Pracownicy biurowi mają problemy związane z siedzącym trybem życia, który prowadzi do spowolnienia procesów fizjologicznych i powstawania dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, co przekłada się na obniżone samopoczucie. Z kolei pracownikom wykonującym pracę fizyczną brakuje wiedzy o prawidłowych sposobach wykonywania czynności związanych z wysiłkiem fizycznym, w szczególności dotyczy to prac związanych z transportem ręcznym, co przekłada się na urazy układu mięśniowo-szkieletowego. Dlatego Jeronimo Martins Polska realizuje program Biedronkowa Akademia Zdrowia. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich pracowników biur oraz centrów dystrybucyjnych. Dwa podstawowe filary działania Biedronkowej Akademii Zdrowia to możliwość bezpłatnego:

  1. Udziału w codziennych kilkunastominutowych rozgrzewkach/ ćwiczeniach, prowadzonych pod okiem fizjoterapeutów w miejscu pracy, wliczonych w czas pracy.
  2. Odbycia wizyty w gabinecie terapeuty (1 wizyta na miesiąc), gdzie pracownik może skorzystać z porad i konsultacji fizjoterapeutycznych, masaży, terapii kręgosłupa, a także nauczyć się dostosowanych do stanu zdrowia ćwiczeń. Oferty usług jest stale poszerzana poprzez wprowadzanie nowych metod fizjoterapii (np. suche igły) oraz wyposażanie gabinetów w specjalny sprzęt fizjoterapeutyczny: piłki, ciężarki, taśmy do tapingu, beret.

Ponadto pracownicy mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach sportowych poza godzinami pracy m.in.: fitness z elementami zdrowego kręgosłupa, przejażdżki rowerowe, zajęcia nordic walking.

Firmy sięgają także po grywalizację. Przykładem jest Provi4You – program i jednocześnie platforma, która daje pracownikom Provident Polska możliwość przedstawienia zainteresowań i pasji związanych ze zdrowym stylem życia i większej integracji. Zebrane punkty pracownicy mogą wymieniać na nagrody w ramach kafeterii. Provi4You obejmuje:

  • udział pracowników w rywalizacjach sportowych, które mają na celu spalenie jak największej liczby kalorii
  • promocję zdrowego odżywiania. We wszystkich lokalizacjach znajdują się lodówki ze zdrowymi posiłkami, do każdej co tydzień dostarczane są świeże owoce.
  • propagowanie równowagi (elastyczne formy pracy, animacje dla dzieci, techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem)
  • budowanie firmowych społeczności skupionych wokół różnych sportów np. firmowy Klub Biegacza promujący bieganie i nordic walking.

Nacisk na profilaktykę i prewencję, dotyczącą chorób cywilizacyjnych, kładzie także Henkel Polska, który zorganizował Tydzień Zdrowia. Pracownicy firmy biorący udział w akcji mogli wykonać pomiar podstawowych parametrów określających stan zdrowia, zasięgnąć porad i konsultacji rehabilitantów, skorzystać z masażu pleców, a także dowiedzieć się, jak dbać o serce czy zapobiegać chorobom układu krążenia oraz nowotworom.

Coraz częściej przedsiębiorstwa zachęcają szerokie grono interesariuszy, w tym pracowników, do zwiększania aktywności fizycznej. Firma Provident Polska zorganizowała firmowy bieg charytatywny Provident Run. Odbył się w 2018 roku w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. W biegu uczestniczyło 300 osób – pracownicy, znani sportowcy oraz dzieci pracowników i podopieczni Świetlicy Środowiskowej z Łodzi, które wzięły udział w Biegu Superbohaterów. Biegacze oraz zawodnicy nordic walking mieli do pokonania dystans 5,5 km, a dzieci 300 m. Cały dochód z biegu (30 tys. zł) został przekazany na potrzeby podopiecznych łódzkiej Fundacji Gajusz.

Zobacz wideo >> https://www.youtube.com/watch?v=xwqqgW3nspE&feature=emb_title

Przebieg kampanii #5latSDGs

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do kwietnia. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs

Targi CSR

Główną część wydarzenia stanowi przestrzeń wystawowa, w której firmy, organizacje, uczelnie, miasta, instytucje prezentują swoją działalność z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji wzięło udział blisko 80 wystawców z całej Polski. Szeroka różnorodność działań i możliwości współpracy przyciągnęła około 2500 zwiedzających.

Zobacz wideo podsumowujące 7. Targi CSR >> https://www.youtube.com/watch?v=oQ2cegZKBSY

Targom CSR,  jak w każdej edycji, towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2020 roku część konferencyjna zostanie poświęcona przede wszystkim środowisku naturalnemu.

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Lista wystawców: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/

Kampania #5latSDGs: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/5latsdgs/

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1275927272614450/

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patron honorowy: Prezydent m.st. Warszawy

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Przedsiębiorstwo Fair Play

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram