Współczesny CSR, z angielskiego corporate senior responsibility czyli zatrudnienie i zarządzanie seniorami.

Przedsiębiorstwa w swoich działaniach powinny dobrowolnie uwzględniać interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami i przyczyniać się tym samym do kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Odpowiedzialne inwestowanie w zasoby ludzkie oznacza ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy, czyli w obszarach ładu organizacyjnego, praw człowieka, stosunku pracy, środowiska, sprawiedliwych praktyk rynkowych, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne i nie wolno zapominać, że społeczeństwo to też seniorzy, a z każdym rokiem tej grupy społecznej jak i zawodowej przybywa.

Narzędzia CSR są niezmiernie istotne w HR, czyli w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, chodzi tu o zarządzaniu tymi osobami.
Te narzędzia to działania na rzecz lokalnej społeczności, działania proekologiczne, kampanie społeczne, programy dla pracowników, raporty społeczne, systemy zarządzania, wolontariat pracowniczy, a oprócz tego mamy zarządzanie łańcuchem i znakowanie produktów choć te również pośrednio mogą przyczynić się do pozyskania pracowników.

CSR jest istotny szczególnie na etapie budowania strategii zatrudniania i zarządzania seniorami. Szczególnie przy starszych współpracownikach warto zwracać uwagę na transparentność. Relacja z takim pracownikiem nie może opierać się na cynizmie i nieszczerości, bo zostanie to zweryfikowane przez otoczenie jak i zainteresowanych.

Przy obecnym zdrowym i aktywnym trybie życia seniorów ich długość życia znacznie się wydłuża (kobiety około 83 lata, mężczyźni 76), co przyczynia się do większej aktywności zawodowej osób starszych. CSR powinien właśnie skupić się na wykorzystaniu potencjału osób starszych.

Słowo „senior” nie określa już osoby starszej, ale człowieka starszego z doświadczeniem. Osobę nastawioną na rozwój i z większą ilością wolnego czasu, który można w mądry i ciekawy sposób wykorzystać.
CSR wpisuje się w trend przyszłość nie starość, który przekonuje, że seniorzy to bardzo dobrzy pracownicy i że warto inwestować w pracownika starszego, bo jego chęć do pracy i doświadczenie życiowe jest wartością nadrzędną.

Marta i Magdalena Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Martyna Tomaszewska

Zmień czcionkę
instagram