Jako jedna z pierwszych okulistycznych placówek zdrowia wprowadziła w związku z ogłoszeniem stanu epidemii najnowsze standardy bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i pracowników. To pozwoliło na kontynuację niezbędnych umówionych i potwierdzonych wcześniej wizyt oraz zabiegów, których nie można było odwołać z powodu stanu oczu. Pacjenci cały czas mogli też korzystać z telefonicznych porad lekarzy. Wrocławska klinika Eye – Laser Center tak przeorganizowała działalność, aby nikt z chorych nie został bez opieki. To już teraz zapewnia pełną gotowość do ponownego przyjmowania wszystkich pacjentów.

Według aktualnych danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia od początku pandemii w naszym kraju przebadano ponad 2 mln osób. Liczba zarażonych koronawirusem przekroczyła 45 tysięcy, ale ponad 2/3 z nich już wyzdrowiało. Liczba zmarłych z powodu epidemii SARS – CoV – 2 sięga 1700 osób.

– Końca epidemii jeszcze nie widać. Wirus wciąż przenoszony jest przez wielu ludzi. Zdarza się, że przypadków jest mniej, jednak zaczyna się pojawiać problem ze skupiskami ludzi w kurortach, uzdrowiskach, hotelach czy restauracjach. W Polsce podatnych na ciężkie zachorowanie wciąż jest około dziewięć i pół miliona ludzi – pokolenie po sześćdziesiątce, gdzie większość ma wielochorobowość. Dla nich COVID wciąż jest wielkim niebezpieczeństwem. Żeby noszenie maseczek było skuteczne, to każdy musi je nosić – przekonywał w lipcu prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce wykryto 4 marca. Pierwszy zgon z powodu SARS – CoV – 2 potwierdzono natomiast 12 marca. Według nieoficjalnych szacunków codzienne zastosowanie środków zaradczych w placówkach zakaźnych zwiększyło się od 5 do 15 procent, w pozostałych ośrodkach, publicznych i prywatnych, wzrost odnotowano na poziomie od 30 do nawet 70 procent.

Błyskawiczna reakcja

Już w marcu wszystkie osoby korzystające z usług Wrocławskie Eye – Laser Center we Wrocławiu, poproszone zostały o dostosowanie się do obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Dla ogólnego dobra pacjentów, którzy podejrzewają, że mieli bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, zmagających się z infekcją, stanem podgorączkowym, kaszlem czy złym samopoczuciem, sugerowane jest odwoływanie wizyt. Pacjent może zrobić to w prosty sposób na przykład za pośrednictwem sms o lakonicznej treści „NIE” w odpowiedzi na wiadomość o terminie wskazanej wcześniej wizyty. Jeżeli u pacjenta stwierdzono stan podgorączkowy, klinika proponuje pacjentowi konsultację telefoniczną z lekarzem prowadzącym.

Dodatkowo w klinice przy ulicy Oławskiej wprowadzono między innymi dezynfekcję rąk, niezwłocznie po wejściu do ośrodka; poddanie się kontrolnemu, bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała; wypełnienie ankiety bezpieczeństwa dotyczącej stanu zdrowia; zakładanie maseczek ochronnych wydawanych pacjentom w foliowych woreczkach w rejestracji; zachowanie bezpiecznej odległości od innych pacjentów – około 2 metry. Na terenie placówki obowiązuje także zakaz przebywania osób towarzyszących pacjentowi (za wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych lub małoletnich). Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko jedna osoba, a zalecane są płatności bezgotówkowe. Ośrodek rozpoczął produkcje własnych maseczek z filtrem 95 – 99 oraz specjalnych maseczek dla pacjentów.

Dla dobra ogółu

– Z uwagi na stan epidemii, momentalnie podjęliśmy wiele czynności minimalizujących zagrożenie, a jednocześnie zrobiliśmy wszystko, aby nadal prowadzić konsultacje u pacjentów po niedawno wykonanych w klinice zabiegach operacyjnych oraz u pacjentów kontynuujących terapię przy pomocy zastrzyków na AMD, a także tych w trakcie ortokorekcji bądź ze stożkiem rogówki. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa są wprowadzone w całej klinice, w każdym dziale, nie tylko na bloku operacyjnym. Te starania przyniosły pozytywne efekty dla naszych pacjentów, ponieważ klinika jako jedna z niewielu w kraju cały czas pozostaje otwarta dla pacjentów i każdy może liczyć na naszą bezpośrednią lub zdalną pomoc – tłumaczy dr Oxana Borissova, współzałożycielka kliniki.

W połowie marca wszyscy pracownicy kliniki odbyli dodatkowe szkolenie z zasad zachowania się podczas zagrożenia epidemicznego, które było wzmocnieniem dotychczas prowadzonych regularnie szkoleń z zakresu wdrażania i przestrzegania procedur bezpieczeństwa zgodnie z obowiązkiem zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Biorąc pod uwagę zalecenia konsultanta krajowego ds. okulistyki w sprawie prowadzenia działalności leczniczej w związku z epidemią, placówka podjęła też decyzję o przeniesieniu części wizyt ambulatoryjnych, w przypadkach gdzie było to możliwe, szczególnie u osób powyżej 60. roku życia, na późniejszy termin, albo zamianę tych wizyt na konsultacje telefoniczne. Zmieniono metody badań w części przypadków wymagających bardzo bliskiego kontaktu optometrysty bądź lekarza z pacjentem. We wszystkich gabinetach w ośrodku zainstalowano specjalne zasłonki przy lampach szczelinowych, odgradzające pacjenta od lekarza, co zmniejszyło ryzyko aspiracji przez personel okulistyczny wydychanego przez pacjenta powietrza, potencjalnie zawierającego cząsteczki wirusa.

Bezpieczeństwo najważniejsze

W Eye – Laser Center wprowadzono też dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Wszyscy medycy przebywający na sali operacyjnej są wyposażeni w gogle, maseczki, podwójne rękawiczki, czepek i podwójne ubranie ochronne. Podobne standardy wraz z posiadaniem przyłbic ochronnych stosują pracownicy obsługi i recepcji. Mycie rąk i dezynfekcja wszelkich powierzchni wewnątrz gabinetów następują po każdym kontakcie z pacjentem. Sami pacjenci, po przejściu wstępnej procedury w obrębie recepcji, przed wejściem na oddział zakładają jednorazowe ubranie ochronne – buty, czepek, fartuch, maseczkę chirurgiczną. Personel kliniki prosi pacjenta o umycie a następnie kolejny raz dezynfekcję rąk. Dopiero po tych czynnościach pacjent może wejść na salę operacyjną. Po wykonanym zabiegu ponownie prosi się pacjenta o umycie i dezynfekcję rąk.

Osoby, które wymagają niezbędnych kontroli okulistycznych po wykonanych zabiegach operacyjnych – usunięcia zaćmy czy witrektomii, cały czas mogli też liczyć na opiekę i kontynuacje badan kontrolnych. Chorzy, którzy nie mogą stawić się na wizytę mają umożliwione telefoniczne konsultacje z lekarzem okulistą. Pacjenci, którzy posiadają pakiety badań kontrolnych po zabiegach laserowej korekcji wzroku, uprawniające do nieodpłatnych wizyt kontrolnych do 3 miesięcy od zabiegu, zachowali także prawo do ich realizacji nawet po upływie tego czasu.

W ośrodku nadal realizowane są zgodnie z obowiązującymi zaleceniami zabiegi, których niewykonanie zagraża nieodwracalnej utracie widzenia. To między innymi iniekcje doszklistkowe stosowane przy schorzeniu AMD w ramach Programu Lekowego Leczenia Wysiękowej Postaci AMD związanej z wiekiem. Brak podania leku w odpowiednim czasie może skutkować całkowitą i szybką utratą wzroku.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram