Osoby starsze stanowią ponad 13% polskiego społeczeństwa. Szacuje się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce. Przemiany ekonomiczne i gospodarcze sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej zyskała na zmianach, jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Często osoby te musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn ekonomicznych czy losowych.

W efekcie tego pozostały niezaspokojone takie potrzeby jak: potrzeba samokształcenia, potrzeba poznawania środowiska, potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności, potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań, potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy, potrzeba wypełnienia wolnego czasu, potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich, potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej.

W odpowiedzi na wnioski osób w „trzecim wieku” z inicjatywy Władz Miasta, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy we Włocławku oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego dnia 20 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miasta Włocławek została podpisana deklaracja wsparcia dla Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sygnatariusze zadeklarowali wolę realizacji inicjatywy powołania Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Deklarację podpisali przedstawiciele włocławskich uczelni:

  • Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku – prof. dr hab. Ryszard Łaszewski,
  • Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku – dr hab. Jolanta Nałęcz-Wojtczak,
  • Dyrektor administracyjny Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Wydział Zamiejscowy we Włocławku – mgr Stanisław Milczarek,
  • Prorektor Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości z siedzibą we Włocławku – dr inż. Jerzy Chojnacki,
  • Rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku – ks. Jacek Szymański (reprezentowany przez ks. Radosława Cyrułowskiego),
  • Dyrektor Studium Teologicznego we Włocławku – ks. Kazimierz Skoczylas (reprezentowany przez ks. dr Janusza Boruckiego).

Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) działa w oparciu o regulamin i funkcjonuje jako nieodpłatna forma edukacji ustawicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Na wykłady mogą uczęszczać osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, bez względu na stopień aktywności zawodowej, pragnące zdobywać wiedzę, nowe umiejętności, a także aktywnie spędzać czas.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram