Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych*.

BDO z nowymi modułami dot. ewidencji i sprawozdawczości funkcjonuje od 1 stycznia 2020 r. Od nowego roku przedsiębiorcy mogą realizować zadania związane z gospodarka odpadami w systemie BDO. Jednak uchwalona nowelizacja dopuszcza w terminie 30 czerwca 2020 r. sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, o ile przekazujący odpady wystawi KPO lub KPOK również w tej formie. To rozwiązanie wymagać będzie od kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że do 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione w 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której następuje awaria po stronie Bazy Danych Odpadowych w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady musi pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej KPO lub KPOK. Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności BDO przedsiębiorcy mają obowiązek uzupełnienia dokumentacji w systemie nie później, niż w terminie 30 dni.

Na wniosek przedsiębiorców w zakresie wydłużenia czasu na dostosowanie się do nowego sposobu sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej oraz postulatów dotyczących opracowania modułu integracyjnego API, przyjęto w ww. ustawie rozwiązania, które umożliwią przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań dot. gospodarki odpadami za rok 2019 składanych w roku 2020. Ponadto, dodatkowo w terminie wcześniejszym udostępniony zostanie moduł integracyjny API, który umożliwi opracowanie sprawozdań również za pośrednictwem wewnętrznych programów poszczególnych przedsiębiorców oraz integracje danych z BDO.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że większość jej przepisów będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych. Zaproponowane rozwiązania nie ograniczą możliwości przedsiębiorcom, którzy odpowiednio dostosowali swoje działania do prowadzenia ich w ww. okresie, elektronicznie w BDO.

*http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=119

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram