Ciechocinek to piękne miasteczko , które słynie m.in. z bogatych złóż leczniczych solanek ciepliczych. Miasto każdego roku odwiedzają tysiące kuracjuszy, by leczyć choroby. A czy wiecie, że te miejsce można odwiedzić aby poznać przyrodę, jest tam rezerwat i tajemnicze halofity.

Rezerwat przyrody Ciechocinek – rezerwat słonoroślowy, ma powierzchnię 1,88 ha. Powołany w 1963 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych bogatego zespołu słonorośli czyli halofitów (słonorośla, rośliny słonolubne, rośliny solniskowe, rośliny halofilne). To bardzo rzadko występujące w Polsce rośliny.

Dzięki nim teren ten określany jest także jako Rezerwat Słonorośli. Rośliny te są bardzo odporne na wysokie zasolenie gleby i właśnie dla ochrony tych okazów flory stworzono rezerwat, który dziś odwiedzać można korzystając z dobrodziejstw Ciechocinka. Znaleźć Go można, niedaleko tężni nr 1 i 3 w mezoregionie Kotliny Toruńskiej. Miejsce to status rezerwatu uzyskało w roku 1963 na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

To właśnie pod łąkami rezerwatu przepływa rów, który doprowadza solankę z fontanny “Grzybek” do trzech tężni ciechocińskich.Więc to jest właśnie to magiczne miejsce. I to właśnie dlatego gleba w tym miejsc nasycona jest solą. Wśród roślin znaleźć można w rezerwacie ponad 10 gatunków okazów, które naturalnie nie występują na żadnym innym terenie Polski. Należą do nich między innymi solanka kolczysta, soliród zielny, sit żabi, komonica skrzydlatostrąkowa czy aster solny, które bezpiecznie mogą się rozwijać na terenie rezerwatu.

Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu i jego ochrony Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustanowił plan ochrony na okres 20 lat. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek zobowiązało się do zasilania terenu rezerwatu wodami solankowymi i regularniego koszenia łąki. Współpraca ma doprowadzić do wzrostu zasolenia i uwilgotnienia gleb w obrębie rezerwatu, stopniowego zwiększenia powierzchni zajmowanej przez halofity oraz wzrostu liczebności populacji gatunków słonoroślowych.

I WAŻNE! Aby wejść na teren rezerwatu nie trzeba uiszczać żadnych opłat. Nie ma także ograniczeń godzinowych, podczas których można zwiedzać teren. Należy jednak pamiętać, iż w ramach ochrony gatunków roślinnych ograniczone jest poruszanie po terenie rezerwatu – na spacery wyznaczone są specjalne szlaki piesze, poza którymi panuje zakaz poruszania się. I starajmy się trzymać się tych szlaków. Bo ten rezerwat jest wyjątkowy!

Przez skraj rezerwatu przebiega  pieszy szlak turystyczny „S. Noakowskiego” Toruń – Nieszawa (38,5 km).
Ponadto w Ciechocinku i okolicach znajdują się piesze i rowerowe trasy turystyczne, łączące miasto z innymi atrakcyjnymi lokalizacjami, takimi jak Toruń, Aleksandrów Kujawski, Nieszawa, Wołuszewo czy Służewo.

Rezerwat w połączeniu z innymi zabytkami sprawia, że Ciechocinek staje się znaczącym kurortem uzdrowiskowym w Polsce i warto będąc w okolicy zainteresować się tym miejscem.

Marta Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram