Ten rok dla seniorów zapowiada się bardzo dobrze pod względem finansowym . Już w marcu czeka ich waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych, a w kolejnych miesiącach przewidziane są dodatkowe emerytury tzw. trzynastka i czternastka. Jakie są to kwoty i kto może je otrzymać?

Podwyżka świadczeń nastąpiła jak co roku z dniem 1 marca. Proces ten, czyli waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez tzw. wskaźnik waloryzacji. Uwzględnione zostają też takie czynniki jak dynamika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.

Emerytury zostaną  podwyższone o co najmniej 50,88 zł. Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosły więc z 1200 zł do 1250,88 zł brutto. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 900 zł do 938,16 zł brutto. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2019 roku liczba emerytów i rencistów w Polsce wynosiła prawie 9,3 mln osób. W tym roku planowana jest wypłata 13 i 14 emerytury.

„Trzynastka” będzie wypłacana w maju i  wyniesie  tyle, co emerytura minimalna, czyli 1250 zł brutto, natomiast 14. emerytura ma być wypłacana w listopadzie 2021 roku. Świadczenie to w wysokości minimalnej emerytury – 1250 zł brutto – dostaną ci seniorzy, którzy otrzymują  emeryturę bądź rentę w wysokości do 2900 złotych brutto. Natomiast osoby, które otrzymują wyższe kwoty niż 2900 zł brutto, dostaną czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto.

 

Magdalena Wróbel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram