U kobiet, które cierpią na migrenę, ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 jest niższe – wynika z niedawnego, dużego badania obserwacyjnego.

Migreny mogą być bardzo bolesne, ale mogą również obniżać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u kobiet – donoszą naukowcy.

Badacze przeanalizowali dane ankietowe dotyczące ponad 70 tys. kobiet żyjących we Francji. Respondentki co pięć lat wypełniały kwestionariusze dotyczące zdrowia i stylu życia w okresie od 1990 do 2014 r. Obejmowały one m.in. pytania dotyczące migreny. Informacje na temat zdiagnozowanej cukrzycy typu 2 pochodziły z bazy danych o refundacji leków w ramach systemu ubezpieczeń. Analiza wykazała, że ​​kobiety z aktywną migreną miały o około 30 procent niższe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 w porównaniu z kobietami, u których nie występowały migrenowe bóle głowy. Badacze zdefiniowali aktywną migrenę jako „migrenę doświadczoną w okresie od ostatniego badania”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) donosi, że migrena dotyka „co najmniej 1 na 7 dorosłych” na całym świecie, a kobiety prawie trzy razy częściej cierpią na tę chorobę niż mężczyźni. Chociaż stan ten dotyczy głównie osób w wieku 35-45 lat, może również wpływać na innych, w tym dzieci.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram