Zdrowie przez wiele osób wskazywane jest jako jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Zwłaszcza teraz, w trudnych dla wszystkich czasach, coraz częściej rozmawia się o świadomości zdrowia, badaniach czy sposobach na poprawę stanu zdrowia. Poza placówkami medycznymi, takimi jak szpital czy przychodnia rodzinna, istnieją takie miejsca jak uzdrowiska. Czasami jako synonimu stosuje się w mowie potocznej nazwę: kurort, z racji niemieckiego pochodzenia słowa nawiązującego do „kuracja” i „miejscowość”. Są to wyjątkowe miejsca, dlatego muszą one spełniać kilka kryteriów.

Warunki, jakie musi spełnić obszar, aby otrzymać status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, są opisane na stronie gov.pl. Te informacje bazują na regulacjach zawartych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Statut uzdrowiska może otrzymać obszar, który spełnia wymagania w stosunku do środowiska określone w przepisach o ochronie środowiska. Na terenach muszą znajdować się złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Na terenie, który ubiega się o otrzymanie statutu uzdrowiska muszą znajdować się elementy infrastruktury technicznej odpowiedzialne za gospodarkę wodno-ściekową, energetyczną oraz infrastrukturę techniczną w zakresie transportu zbiorowego i prowadzi gospodarkę odpadami. Kolejnym warunkiem jest znajdowanie się zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego przygotowanych do prowadzenia leczenia. Artykuł na stronie gov.pl informuje również o sytuacji, w której obszar spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki, z wyjątkiem znajdowania się zakładów oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. W takich przypadkach, gmina może starać się o uzyskanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej dla takiego miejsca.

Ciekawym aspektem jest również nazewnictwo miejscowości uzdrowiskowych. Zgodnie z ustawą, w przypadku, gdy podstawą leczenia są wody lecznicze, można dodać do nazwy miejscowości wyraz „zdrój” lub „cieplice”, gdy leczenie bazuje na pokładach wód termalnych.

W Polsce znajduje się 45 miejscowości, które posiadają status uzdrowiska. Rozmieszczone są na terenie całej Polski.  Uzdrowiska czy sanatoria, posiadają bogatą ofertę zabiegów, które pozwalają na poprawę stanu zdrowia. Oczywiście w momencie wyboru miejsca, należy pamiętać o naszych potrzebach.

Top 10 uzdrowisk w Polsce:

  1. Ciechocinek
  2. Świeradów – Zdrój
  3. Szczawno – Zdrój
  4. Duszniki – Zdrój
  5. Lądek – Zdrój
  6. Nałęczów
  7. Busko – Zdrój
  8. Kołobrzeg
  9. Szczawnica
  10. Krynica – Zdrój

Oskar Kwilman

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Martyna Tomaszewska

Zmień czcionkę
instagram