Emerytura to czas, kiedy nie należy zaprzestawać jakichkolwiek aktywności, którymi zajmowaliśmy się wcześniej. Warto zadbać nie tylko o swój rozwój fizyczny, ale także intelektualny i duchowy.

Wyższa Szkoła Gospodarki nieustannie od 2007 roku tworzy Regionalną Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mającą na celu na aktywizację osób starszych i popularyzację edukacji całożyciowej.

Filie Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG rozlokowane są na terenie 4 województw: kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego,

Uczelnia podejmuje inicjatywy mające na celu aktywizację osób starszych na terenach miejskich, miejsko – wiejskich ale i również wiejskich, gdzie często nie ma dostępu do jednostek naukowych. Założeniem jest, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny. Nasze wieloletnie doświadczenie w edukacji osób starszych oraz popularyzacji nauki z zakresu różnych dziedzin pokazuje, że zainteresowanie jest ogromne.

Według wszelkich badań socjologicznych oraz demograficznych społeczeństwo polskie nieustannie starzeje się. Należy zatem korzystać z doświadczeń gerontologii i andragogiki tworząc, szczególnie w niewielkich ośrodkach miejskich struktury umożliwiające integrację społeczną seniorów. Do czynników utrudniających te działania należą m. in.: pogarszający się stan zdrowia, trudna sytuacja materialna, poczucie osamotnienia i marginalizacji, duże zaangażowanie w życie rodzinne (m.in. opieka nad wnukami), niewystarczające kompetencje cyfrowe. Temu wszystkiemu zapobiega udział seniorów w zajęciach w ramach spotkań UTW.

Osoby starsze posiadają ogromne doświadczenie życiowe, jednakże w obecnym świecie przesyconym cyfryzacją, nowinkami technicznymi oraz panujących wszechobecnie „kultem młodości” ciężko jest im się odnaleźć. Czują się osamotnieni, wyalienowani, dla swoich bliskich często są ciężarem. Udział w proponowanych przez nas zajęciach pozwoli na podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, aktualizację wiedzy i przyswojenie nowych treści, które bezpośrednio dotyczą sfery życia osobistego i rozwoju kompetencji.

UTW WSG to też wspaniała forma spędzania czasu wolnego!

Oferujemy skorzystanie z naszego doświadczenia i przyjęcie pozytywnych praktyk aktywizacji osób starszych w innych miejscowościach.  Proponujemy również integrację istniejących instytucji, działających na rzecz edukacji i aktywizacji osób starszych w Polsce.

Zapraszamy do współpracy w zakresie stworzenia Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram