Emerytura to czas, kiedy nie należy zaprzestawać jakichkolwiek aktywności, którymi zajmowaliśmy się wcześniej. Warto zadbać nie tylko o swój rozwój fizyczny, ale także intelektualny i duchowy.

Od 2007 roku Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu prowadziła Akademię Seniora, w ramach której osoby starsze mogły korzystać z szeregu zajęć, mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji ogólnych. Po sukcesach dotychczasowych działań, a także na skutek obserwowanego zapotrzebowania na tego rodzaju formy wsparcia, Zarząd Fundacji wyszedł z zamiarem podniesienia Akademii Seniora do rangi Uniwersytetu III Wieku.

Podstawowym celem Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy jest:

  • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
  • aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna osób starszych,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
  • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
  • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Patronat naukowy nad Uniwersytetem III Wieku sprawuje Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram