Jak wspomniałam we wcześniejszym artykule pt: „Aktywność zasadą szczęśliwego życia”, ważny jest udział osób starszych (aktywny!), w społeczeństwie. Jedną z form aktywności może być edukacja. Słyszymy wiele nt. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale istnieją także inne interesujące, nieformalne oraz incydentalne możliwości edukacji, o czym za chwilę. 

Najpierw przypomnę Państwu, jakie funkcje pełni edukacja u osób dorosłych.

Są to przede wszystkim:

– stała aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności;

– aktualizacja kompetencji;

– działanie w obszarze nieobjętym programem szkolnym;

– wspomaganie atrakcyjności osób starszych na rynku;

– ograniczenie zakresu wykluczenia ekonomicznego i społecznego;

– ułatwianie nawiązywania nowych kontaktów oraz utrzymywanie dotychczasowych więzi społecznych;

– powiększenie świadomości i wiedzy nt., np. zdrowia;

– umożliwia zdobycie umiejętności obsługi nowoczesnych technologii codziennego użytku (np. internetu);

– edukacja pozwala zachować osobistą niezależność i autonomię;

– wpływa na poprawę oceny grupy wiekowej, w otoczeniu oraz przełamuje stereotypowy wizerunek osoby starszej;

– pozwala zachować sprawność intelektualną oraz opóźnić procesy bio-psychospołeczne.

Spójrzcie proszę, jak wieloaspektowe jest działanie edukacji. Rzecz w tym, że nie każdemu chce się uczyć, dla tych osób mam bardzo dobre wieści. Otóż, edukacja osób dorosłych to nie tylko Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz aktywizujące kursy. Proces edukowania zachodzi także w warunkach nieformalnych. Mam na myśli naukę przez praktykę, mającą miejsce poza systemem edukacyjnym, a także ogół edukacji, która jest częścią naszego życia, na co dzień niepostrzeganej jako nauka.

Aby zobrazować, wymienię przykłady takiej nieformalnej edukacji:

– korzystanie z pomocy członków rodziny, przyjaciół, współpracowników, poprzez słuchanie porad, obserwowanie kogoś przy wykonywaniu jakiegoś zadania, konsultowanie się i radzenie się innych osób;

– korzystanie z drukowanych źródeł wiedzy: czytanie literatury fachowej, książek, prasy, w celu poszerzania wiedzy;

– korzystanie z programów komputerowych i możliwości internetu, kursy online itd.;

– korzystanie z programów edukacyjnych oferowanych przez telewizję;

– zwiedzanie z przewodnikiem;

– wizyty w ośrodkach kultury i nauki, np. bibliotekach.

Wypisane powyżej aktywności świadczą o tym, że jest nam dostępny ogrom możliwości, bardzo szerokie i zróżnicowane źródła wiedzy wszelakiej. Decyzja czy skorzystamy, jak zwykle należy do nas. Ja serdecznie Państwa zachęcam, warto nie tylko dla wnuków, by mieć z nimi dobry kontakt i zadziwiać rodzinę aktualnością wiedzy i umiejętności, jednak przede wszystkim zróbmy coś sami dla siebie, by czerpać radość z życia.

Polecam także dołączenie do naszego Klubu Mentora, gdzie dochodzi do wymiany myśli między pokoleniami i wzajemnej edukacji. Czekamy na Państwa.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram