Pandemia spowodowała, że dostęp do lekarza i usług medycznych stał się jeszcze trudniejszy, co przyczyniło się do upowszechnienia nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza teleporad. To nowe narzędzie jest niewątpliwie ważnym krokiem naprzód, ale powinno być przede wszystkim uzupełnieniem, a nie substytutem tradycyjnej porady w czasie wizyty u lekarza. 

Teleporada tylko wtedy będzie bezpieczna i skuteczna, kiedy będzie gwarantowała pacjentowi odpowiednią opiekę zdrowotną. Tymczasem praktyka pokazuje, że z tym różnie bywa – ocenia prof. Bolesław Samoliński, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Ekspertów Praw Pacjenta, szef Niezależnego Zespołu Ekspertów „Continue Curatio”. – Statystki pokazują, że bardzo zmniejszyła się liczba porad u lekarzy podstawowej opieki oraz u specjalistów. Dramatycznie spadła również liczba wydawanych kart DILO, wykonywanych zabiegów, nawet tych interwencyjnych. W trakcie lockdownu nastąpił ponad 30-procentowy spadek liczby pacjentów leczonych na oddziałach udarowych. Dla wielu z nich oznacza to ciężkie kalectwo lub śmierć. Wymienionych świadczeń nie sposób zastąpić teleporadą. W takich przypadkach absolutnie nie zapewnia ona odpowiedniej opieki.

Kiedy teleporada, a kiedy wizyta?

Precyzyjną odpowiedź na powyższe pytanie, w postaci konkretnych wytycznych opracował Niezależny Zespół Ekspertów „Continue Curatio”. – Powołaliśmy grupę ekspercką składającą się z przedstawicieli różnych specjalności, m. in. diabetologii, kardiologii, onkologii, pediatrii, alergologii i gastrologii. Jej członkowie przedstawili  zalecenia, które pozwalają zorientować się w jakich sytuacjach niezbędny jest osobisty kontakt z lekarzem, a w jakich wystarczy teleporada – wyjaśnia prof. Samoliński.

Opracowane wytyczne informują m.in. że niezależnie od schorzenia bezpośredniego kontaktu z lekarzem wymaga pacjent, który zaobserwował u siebie nietypowe objawy, występujące po raz pierwszy w chorobie przewlekłej. Przesłanką do bezpośredniej wizyta u lekarza jest też reakcja niepożądana w odpowiedzi na zmieniony lek.  Ponadto osobisty kontakt z lekarzem jest konieczny, gdy wystąpią objawy wskazujące na zawał serca lub sygnały sugerujące nowotwór. Wizyta u lekarza ma szczególne znaczenie w przypadku niepokojących objawów u dzieci. Pozornie drobny problem może bowiem oznaczać u nich poważną chorobę, a do odpowiedniej diagnozy teleporada nie wystarczy.

Telefoniczny lub internetowy kontakt z lekarzem jest natomiast wystarczający, kiedy chodzi o kontrolę przebiegu zaleconej terapii, wypisanie kolejnych recept,  skierowanie na badania czy omówienie  ich wyników. Nawet w takich wypadkach kluczowe znaczenie ma jednak to, czy lekarz zna stan zdrowia pacjenta i przebieg dotychczasowego leczenia odpowiednio dobrze. Tylko taka wiedza pozwala stwierdzić, jaki rodzaj konsultacji będzie odpowiedni. Bezpieczeństwo lekarza i działania na rzecz ograniczenia pandemii są tak samo ważne jak bezpieczeństwo i zdrowie każdego pacjenta.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia na podstawie prelekcji wygłoszonej przez prof. Bolesława Samolińskiego 25 września 2020 w ramach XIX Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram