O projekcie​

Badania   przemysłowe   i   prace   rozwojowe   nad   wykorzystaniem   innowacji   medycznych   w   procesie trójwymiarowej regeneracji kostnej oraz osteointegracji implantów tytanowych w regenerowanej kości są realizowane   przez   dr   Radosława   Witkowskiego,   chirurga   szczękowego.   Badanie   finansowane   ze   środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego w latach 2014-2020,   przyznanych   przez   Opolskie   Centrum   Rozwoju   Regionalnego.   Przedmiotem   projektu   jest przeprowadzenie   badań   przemysłowych   i   prac   rozwojowych,   niezbędnych   do   opracowania   schematów leczniczych   i   procedur   postępowania   z   pacjentem   w   procesie   trójwymiarowej regeneracji   kostnej   oraz osteointegracji implantów tytanowych w regenerowanej kości, które umożliwiłyby szybszą poprawę zdrowia pacjentów   dzięki  zastosowanym  innowacjom  medycznym.  Technologia trójwymiarowego  druku  CAD  CAM pozwoli na zastosowanie implantów u pacjentów cierpiących na zanik kostny kości szczękowej i żuchwowej po wcześniejszej odbudowie kostnej dzięki zastosowaniu tytanowych siatek wydrukowanych w technologii 3D.

 

Leczenie z zastosowaniem technologii CAD CAM jest mniej inwazyjne niż w przypadku zastosowania tradycyjnej odbudowy kostnej. Umożliwia szybszą poprawę zdrowia pacjenta i co istotne może być zastosowane u osób z bardzo zaawansowanym zanikiem kostnym, u których do tej pory leczenie było niemożliwe.

Projekt jest realizowany przez dr Radosława Witkowskiego, chirurga szczękowego, który współpracuje z SE+ Studiem Stomatologii Estetycznej w Krakowie. Odbudowa   kostna elementów żuchwy i szczęki to przełom w chirurgii stomatologicznej. Do tej pory rozwiązanie to było stosowane już w ortopedii, jednak jest to nowość, jeśli chodzi o odbudowę elementów kości twarzy.

O leczeniu

Leczenie zaniku kostnego przy użyciu technologii 3D składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności określa się wirtualnie na ekranie monitora rozległość zaniku kostnego oraz kształt i zasięg projektowanej siatki tytanowej.

Powinna ona być wymodelowana w taki sposób by odtworzyć anatomiczny kształt zanikłej kości, którą przy jej użyciu będziemy rekonstruować. Precyzja z jaką jesteśmy w stanie odbudować ludzką tkankę możliwa jest dzięki zastosowaniu technologii CAD CAM oraz nowoczesnych metod obrazowania/diagnostyki CBCT. Następnie po zaprojektowaniu i wydrukowaniu siatki ze stopów tytanu jesteśmy gotowi do kolejnego etapu czyli części klinicznej, który przenosi złożony proces rekonstrukcji  z nowoczesnego laboratorium CAD CAM do kliniki implantologicznej. Podczas tej części wykonywany jest zabieg, polegający na umieszczeniu siatki, nadającej kształt odbudowie kostnej wraz z materiałem kościotwórczym w szczęce lub żuchwie pacjenta celem precyzyjnej odbudowy zanikłej kości. Okres wgajania i odbudowy potrwa od 4-6 miesięcy w zależności od jej rozległości.

Marta Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram