rodzina

team-spirit-2448837_1280

Historie rodzinne, tu tworzy się tożsamość osoby

Proces „stawania się człowiekiem” zaczyna się w otoczeniu innych osób, z którymi jesteśmy w bliskich, intymnych kontaktach. Najczęściej to rodzina jest naszym „lustrem”, informacją zwrotną na temat, kim jesteśmy. To z przekazu najbliższych dowiadujemy się o swojej tożsamości, na tej podstawie buduje się opowieść o nas samych. Tzw. wnioskowanie biograficzne, interpretacja wspomnień autobiograficznych, usłyszanych opowieści na swój […]


dependent-100345_1280

Kiedy charakter z wiekiem staje się coraz trudniejszy…

Czasami mamy wrażenie, że z wiekiem charakter starszych osób staje się trudniejszy lub wręcz nieznośny. Czy jest to reakcja na faktyczne błędy otoczenia, efekt choroby czy normalna kolej rzeczy? W rzeczywistości, jest to nie tyle kwestia charakteru, co relacji z osobą starszą. Niestety, zdarzają się momenty gdy sytuacja rodzinna zostaje zaburzona przez ciężką chorobę, śmierć, […]


Zmień czcionkę
instagram