rodzeństwo

family-457235_1920

TEST – Kim jesteś wśród rodzeństwa?

Instrukcja: Przeczytaj poniższe pytania i zaznaczaj odpowiedzi, które najbardziej do ciebie pasują. Następnie oceń, których odpowiedzi miałaś najwięcej. Jeśli będziesz mieć odpowiedzi głównie w jednym stylu, oznaczać to będzie, że całkowicie zrosłaś się ze swoją rolą. Gdyby wyszło że dwóch typach masz podobną liczbę odpowiedzi, oznaczać to może, że w zależności od sytuacji lub osoby, […]


brothers-457234_1920

O rodzeństwie słów kilka…

Relacje z bratem lub siostrą są pierwotne, podstawowe, najważniejsze w stosunku do innych związków, także więzi te są odmienne od więzi z rodzicami. Całkowicie normalne jest, gdy między rodzeństwem przeplatają się miłość, bliskość, zrozumienie z antypatią, złością i rywalizacją. Zdaniem psychologów, tak właśnie powinno być. Arena siostrzano-braterskich porachunków, trosk i radości, wsparcia i uczenia się od […]


Zmień czcionkę
instagram