Polski Związek Emerytów

NZOZ Centrum Zdrowia Błonie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Wiele osób przechodzących na emeryturę ma trudności ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji osobowo-płacowej, potwierdzającej zatrudnienie i wynagrodzenie w okresie aktywności zawodowej. W tym celu powstał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ich zakłady pracy uległy przekształceniom lub likwidacji, co utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia uzyskanie odpowiednich dokumentów, wymaganych przez ZUS. Skutkuje to wyliczeniem niższego kapitału początkowego, a […]


Zmień czcionkę
instagram