CSR

elderly-981400_1280

Co oznacza współczesny CSR i jak go zrozumieć?

Współczesny CSR, z angielskiego corporate senior responsibility czyli zatrudnienie i zarządzanie seniorami. Przedsiębiorstwa w swoich działaniach powinny dobrowolnie uwzględniać interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami i przyczyniać się tym samym do kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Odpowiedzialne inwestowanie w zasoby ludzkie oznacza ochronę środowiska, relacje z […]


Zmień czcionkę
instagram