• Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej wyniosą w tym roku ponad 91,7 mld zł. Nie pokryją tego przychody NFZ.
  • Jednym z rozwiązań zmniejszających koszty są zakupy grupowe realizowane wspólnie przez wiele ZOZ-ów.
  • Szpitalom z Wielkopolski udało się w ten sposób zaoszczędzić 1,6 mln zł na zakupie ubezpieczeń, a 8,5 mln na dostawie energii.

Coroczne koszty opieki zdrowotnej rosną nieustająco. Od 2015 roku, jak wynika z analizy planów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, wzrosły one o 34%. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kosztów administracyjnych ponoszonych przez Fundusz. Na przestrzeni lat roczne wydatki na ten cel zwiększyły się o 32% w porównaniu z 2015 r. W efekcie w 2020 r. NFZ planuje wydać ponad 91,7 mld zł na koszty opieki medycznej oraz niecałe 956,8 mln zł na koszty administracyjne. Wydatki te, podobnie jak co roku, nie zostaną pokryte przez przychody.

– Skomplikowana sytuacja polskich placówek medycznych skłania je same oraz samorządy terytorialne do nieustannego szukania sposobów na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Jednym z rozwiązań jest organizacja zakupów grupowych. W naszym przypadku wspólna organizacja przetargów na wybrane usługi bądź produkty pozwoliła w ciągu kilku lat wygenerować oszczędności rzędu kilkunastu milionów złotych. Dobrym przykładem są ubezpieczenia – zauważa Izabela Marciniak, Prezes Zarządu spółki Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

Każda placówka medyczna jest ustawowo zobowiązana do zakupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. To jednak tylko część ochrony, jaką powinna posiadać. Równie ważne jest zabezpieczenie majątku ZOZ-ów przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, działaniem żywiołów oraz ewentualnymi katastrofami naturalnymi.

– Nasze doświadczenia, m.in. współpraca ze Szpitalami Wielkopolski, pokazują, że łączenie w jedno postępowanie przetargowe ochrony ubezpieczeniowej dla wielu jednostek może okazać się niezwykle korzystne. Oferta, którą wynegocjowaliśmy wspólnie z wielkopolskimi placówkami, była nie tylko znacząco niższa cenowo, ale zapewniała zakres ochrony szerszy niż dotychczas. Mniejsze podmioty, przychodnie, otrzymały przede wszystkim ochronę bardziej rozbudowaną i o wyższych sumach ubezpieczenia, z kolei szpitale dzięki efektowi skali obniżyły cenę za ubezpieczenie OC. Ostatecznie w ramach 3 postępowań grupowych udało nam się wygenerować oszczędności w wysokości 1,6 mln zł, w porównaniu z wydatkami, które wszystkie placówki ponosiły przed przystąpieniem do grupy – dodaje Izabela Zoń, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Medycznych EIB SA.

Milionowe oszczędności, a zakres ubezpieczenia wyższy

Niższa składka jest tylko jedną z korzyści. Niektóre placówki, negocjując samodzielnie, nie tylko otrzymałyby o wiele wyższą cenę, ale ubezpieczyciel mógłby w ogóle się nie zgodzić na objęcie ochroną niektórych zdarzeń lub zaproponować niższą sumę ubezpieczenia, czy też udział własny w szkodach.

Choć przepisy dopuszczają różne formy przystąpienia do ubezpieczenia, to najskuteczniejszą metodą jest przetarg. Najlepiej organizować go co 2, najdalej 3 lata, dzięki czemu zakres ochrony, wysokość sum ubezpieczenia oraz składki najlepiej odpowiadają potrzebom i zagrożeniom. Przetarg zwiększa też konkurencyjność składanych ofert. W postępowaniach dotyczących OC jest to szczególnie istotne, ponieważ tylko kilka towarzystw jest skłonnych wziąć w nich udział.

– Obecnie oferty na ubezpieczenie OC dla dużych i specjalistycznych placówek składają PZU SA, TUW PZU oraz STU Ergo Hestia. Placówki lecznicze, które nie prowadzą działalności obarczonej podwyższonym ryzykiem jak położnictwo, ortopedia czy chirurgia, mogą liczyć też na współpracę z TU Inter Polska SA oraz Balcia Insurance SE. Z naszych obserwacji i doświadczeń z prowadzonych postępowań wynika, że Ergo Hestia ubezpiecza w zakresie OC również największe szpitale kliniczne w Polsce oraz szereg szpitali wojewódzkich, w tym placówki z Wielkopolski – wskazuje Izabela Zoń z EIB SA.

Także te zakupy można realizować wspólnie

Każda placówka musi mieć dostęp do mediów czy usług telekomunikacyjnych. Zazwyczaj posiada też mniejszą lub większą flotę pojazdów służbowych. Wydatki z nimi związane można ponosić w ramach zakupów grupowych, wspólnego przetargu dla wielu jednostek. Taki sposób postępowania oprócz obniżenia ostatecznej ceny zmniejsza też nakłady pracy po stronie każdej jednostki w związku z zamówieniem. Co więcej, zakupy grupowe pozwalają często na uzyskanie także lepszych jakościowo ofert w porównaniu z negocjacjami samodzielnymi.

– Oprócz ubezpieczeń, bardzo dobry efekt osiągnęliśmy przy wspólnym zakupie energii. Zaoszczędziliśmy dzięki temu ponad 8,5 mln zł. Wymagało to jednak sporo pracy. Początkowo musieliśmy przezwyciężyć przeświadczenie, że zakupy grupowe zabierają szpitalom część autonomii, że nie będą miały wpływu na ostateczny zakres oraz zapisy umowy. To nieprawda i na szczęście wiele placówek bardzo szybko się o tym przekonało – mówi Izabela Marciniak ze Szpitali Wielkopolski.

W procedurze grupowej każdy jej uczestnik może, a nawet musi zmodyfikować wspólne szczegółowe warunki zamówienia, tak aby odpowiadały specyfice prowadzonej działalności. W przeciwnym wypadku zamówienie nie spełni swojego podstawowego zadania, czyli zaspokojenia potrzeb wszystkich jednostek przy jednoczesnym obniżeniu ponoszonych kosztów.

Źródło: EIB SA

***

Spółka „Szpitale Wielkopolski” została utworzona przez Województwo Wielkopolskie na mocy Uchwały Nr IV/52/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 roku. Jej zadaniem jest m.in. wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkopolskie, reprezentowanie zakładów opieki zdrowotnej w negocjacjach zakupowych i przetargach, a także obsługa informatyczna placówek. Spółka jest także odpowiedzialna za budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

EIB SA jest brokerem ubezpieczeniowym, od ponad 25 lat doradcą podmiotów leczniczych, samorządów i przedsiębiorstw. To ekspert w budowaniu specjalistycznych programów ochrony majątku dla swoich klientów. Obecnie chroni majątek ponad 1000 organizacji wart ponad 500 mld zł oraz zdrowie i życie około 100 tys. osób, co czyni go jednym z największych partnerów polskich zakładów ubezpieczeń. Rozległa wiedza pracowników oraz profesjonalne i indywidualne podejście sprawiają, że EIB to synonim najwyższej jakości usług brokerskich w Polsce. Zróżnicowane potrzeby klientów są inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań i doskonalenia wypracowanych standardów.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram