Wierzymy w ludzi i ich siłę do pokonywania przeciwieństw losu. Przywracamy siłę i radość życia. Mówiąc „WYGRAJ SIEBIE” pokazujemy, że można być pięknym mimo choroby nowotworowej, aktywnym w podeszłym wieku i wrócić do normalnego życia po wszelkich trudnościach.
W nazwie „Wygraj Siebie” zawiera się misja naszego Stowarzyszenia, zainspirowana słowami chińskiego filozofa, Konfucjusza.
Nieustannie poszukujemy inspiracji i pomysłów na nowe projekty, które pomogą WYGRAĆ SIEBIE jeszcze większej liczbie naszych podopiecznych.

Nazwa Stowarzyszenia

Propozycji było kilka, ale wybraliśmy „WYGRAJ SIEBIE” – są to słowa KONFUCJUSZA, filozofa, który żył w V w.p.n.e. Jakże słowa te są aktualne również dzisiaj, w XXI w.

Choroba często spada na człowieka nagle i znikąd. Trzeba nauczyć się z nią żyć, bo jest …i już. Ale to, jak z nią żyć, będziemy chcieli pokazać tym, którzy zachorowali oraz ich rodzinom. Chcemy im pokazać jak powracać do zdrowia, powracać do życia.
Postanowiliśmy też zająć się z problemami seniorów.
W czasie kiedy demografowie mówią o GERIATRYCZNYM TSUNAMI, urastają one do spraw o dużym znaczeniu.

Cele Stowarzyszenia chcemy realizować m.in. poprzez:

  • promowanie zdrowia;
  • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy chorym i ich rodzinom;
  • przez grupy samopomocowe, oraz grupy wsparcia;
  • organizowanie warsztatów psychologiczno-onkologicznych;
  • działanie na rzecz aktywizacji i integracji osób chorych i niepełnosprawnych;
  • kształtowanie świadomości społecznej na temat chorób onkologicznych i ochrony zdrowia psychicznego;
  • działanie mające na celu przygotowanie do starości;
  • poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form w profilaktyce chorób wieku podeszłego;
  • wspieranie osób starszych we wszystkich fazach tej części życia;
  • aktywizowanie społeczności do pomocy ludziom chorym, niepełnosprawnym i seniorom oraz wspieranie pozytywnych postaw w tym zakresie;
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram