Jesteśmy grupą aktywnych osób powyżej 60. roku życia z terenu gminy i miasta Sianów. Od lipca 2013 r. działamy jako Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora.

Stowarzyszenie jest silnie zaangażowane i kreatywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie aktywizacji osób starszych. Nasze stowarzyszenie zostało powołane w efekcie realizacji I edycji projektu „Akademia Seniora”, którego pomysłodawcą był Urząd Gminy i Miasta w Sianowie i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska.

Jako stowarzyszenie prowadzimy działalność w zakresie m.in. inicjowania i kreowania działań społecznych, rekreacji, popierania i wspomagania inicjatyw oddolnych, działania na rzecz aktywizacji ludzi starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Wspieramy działania na rzecz rozwoju turystyki i wzrostu świadomości ekologicznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, poprawy standardu życia lokalnej społeczności, pielęgnowania tożsamości narodowej i kulturalnej oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dzięki aktywności naszych członków organizacja pozyskała od początków swojej działalności znaczne środki finansowe m.in. z przeznaczeniem na zagospodarowanie czasu wolnego grupy seniorów w wieku 60+, wyrównanie szans edukacyjnych grupy dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego gminy Sianów, program pomocy uczniom szkół podstawowych z klas 1-2 z terenu gminy polegający na wyjazdach na basen połączonych z powszechną nauką pływania.

Nasi członkowie posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów z udziałem środków zewnętrznych, organizacji warsztatów i spotkań. Poprzez swoją energię i chęć wspólnego działania rozbudzamy i zarażamy pozostałych mieszkańców gminy do silnego zaangażowania w rozwój gminy i miasta Sianów oraz wzmacniamy chęć pielęgnowania lokalnych obyczajów i tradycji. Wszystko to sprawia, że rozwijają się kolejne inicjatywy lokalne.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram