Początki Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sięgają 2004 roku. We wrześniu tego roku, przy okazji uroczystego otwarcia Biura Senatorskiego Edmunda Wittbrodta, w Domu Handlowym „Abraham” w Rumi, miało miejsce spotkanie prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta z panią burmistrz Elżbietą Rogala-Kończak i wiceburmistrz Iwoną Romanowską. Prof. Wittbrodt zaproponował utworzenie – na początek mniej formalnego, na próbę – „uniwersytetu dla osób starszych”. Propozycja została w pełni zaaprobowana przez panią burmistrz. Postanowiono organizować regularne wykłady prowadzone przez profesorów, nauczycieli akademickich uczelni Wybrzeża, zapraszanych przez prof. Edmunda Wittbrodta, pod patronatem i przy wsparciu Miasta Rumia. Pani burmistrz zaproponowała, aby wykłady odbywały się w Szkole Podstawowej nr 9, przy ul. Stoczniowców 6. Osobą bezpośrednio opiekującą się uniwersytetem była pani naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Anna Czyżewska.

Pierwszy wykład, inaugurujący działalność uniwersytetu, odbył się 6 listopada 2004 roku. Wykład poprowadził prof. Edmund Wittbrodt, senator RP i ówczesny członek Konwentu Europejskiego, który mówił o „Przyszłości Unii Europejskiej”. Kolejne wykłady odbywały się w odstępach miesięcznych. W roku akademickim 2004/2005 prowadzili je: prof. Andrzej Myśliwski (4 grudnia 2004 – „Biologia trzeciego wieku, czyli jak uniknąć chorób wieku podeszłego”), ks. dr Krzysztof Niedałtowski (8 stycznia 2005 – „Religie świata”), dr Henryk Olszewski (5 luty 2005 – „Wpływ wczesnych doświadczeń emocjonalnych na dalsze życie”), ks. prof. Henryk Skorowski (2 kwietnia 2005 – „Prawo do życia w kontekście współczesnych zagrożeń”), dyr. Barbara Żurowska-Sutt (30 kwietnia 2005 – „Muzyka niejedno ma imię”) oraz prof. Andrzej Czyżewski (4 czerwca 2005 – „Nowe zastosowania multimediów; inżynieria dźwięków i obrazów”). W roku akademickim 2005/2006 wykłady prowadzili: prof. Aleksander Kołodziejczyk (22 października 2005 – „Miłość czy chemia”), dyr. Barbara Sut-Żurawska (19 listopada 2005 – „W kręgu wielkich namiętności”), ks. dr Stanisław Bogdanowicz (17 grudnia 2005), prof. Janusz Limon (21 stycznia 2006 – „Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce”), prof. Andrzej Januszajtis (18 marca 2006 – „Dawny Gdańsk”), dr hab. inż. Krystyna Pokrzywnicka (22 kwietnia 2006 – „Architektura krajobrazu”), prof. Józef Borzyszkowski (20 maja 2006 – „Pomorze – ziemia obiecana w literaturze i tradycji kaszubsko-pomorskiej”), prof. Edmund Wittbrodt (10 czerwca 2006 – „Polska w Unii Europejskiej – wyzwania edukacyjne”). Z kolei w roku akademickim 2006/2007 wykłady prowadzili: prof. Marcin Pliński (7 października 2006 – „Zanieczyszczenia Bałtyku – sinice”), prof. Jan Drwal (8 listopada 2006 – „Żuławy”), prof. Krystyna Dziworska (16 grudnia 2006 – „Ekonomia”), dyr. Włodzimierz Nawotko (27 stycznia 2007 – „Opera”), prof. Jerzy Limon (19 marca 2007 – „Teatr Szekspirowski”), poseł Jarosław Sellin (21 kwietnia 2007 – „Rola i znaczenie mediów we współczesnym świecie”), prof. Edmund Wittbrodt (19 maja 2007 – „Bilans naszego trzyletniego członkostwa w Unii Europejskiej”) i prof. Krystyna Dziworska (16 czerwca 2007 – „Ekonomia – wyjazd na Uniwersytet Gdański”). W roku akademickim 2007/2008 na uniwersytecie wykładali: prof. Jan Szantyr (13 października 2007 – „Energia przyszłości”), prof. Halina Piłkarek-Jankowska (17 listopada 2007 – „Wpływ efektu cieplarnianego na strefę brzegową Bałtyku”), prof. Leon Murawski (15 grudnia 2007 – „Szkło to interesujący materiał”), prof. Roman Perucki (12 stycznia 2008 – „Muzyka organowa”), prof. Edmund Wittbrodt (15 marca 2008 – „Traktat z Lizbony”), prof. Danuta Neider (12 kwietnia 2008 – „Problemy ekonomiczne Europy i świata”), prof. Roman Perucki (10 maja 2008 – „Państwowa Filharmonia Bałtycka – wyjazd do Filharmonii”) oraz dr Agnieszka Sulikowska (14 czerwca 2008 – „Najważniejsze problemy gastroenterologii”).

Wszystkie wykłady w tym okresie prowadzone były społecznie przez gości zapraszanych przez prof. Edmunda Wittbrodta. Wśród wykładowców byli między innymi: byli i aktualni rektorzy uczelni wyższych (prof. Edmund Wittbrodt, prof. Aleksander Kołodziejczyk, prof. Marcin Pliński, prof. Halina Piłkarek-Jankowska, ks. prof. Henryk Skorowski), laureaci prestiżowych nagród naukowych (laureaci naukowej nagrody miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, tzw. gdańskiego Nobla: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Józef Borzyszkowski, prof. Janusz Limon), dyrektorzy instytucji kultury Wybrzeża (Barbara Żurowska-Sutt, Włodzimierz Nawotka, prof. Roman Perucki), czy też osoby wywodzące się lub aktualnie mieszkające w Rumi (w ramach „Cyklu rumskiego”: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Krystyna Dziworska, prof. Danuta Neider, prof. Leon Murawski, prof. Jan Szantyr, ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Halina Piłkarek-Jankowska, prof. Jan Drwal). W ramach uniwersytetu prowadzone były nie tylko wykłady, ale również lektoraty, warsztaty, zajęcia fizyczne. W kolejnych latach tego okresu w wykładach uczestniczyło średnio: 2004/2005 – 81 osób, 2005/2006 – 40 osób, 2006/2007 – 42 osoby, 2007/2008 – 78 osób.

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy okres funkcjonowania Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczął się w 2008 roku. Powołane zostało do życia Stowarzyszenie „Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, organizacja pozarządowa, z misją świadczenia usług na rzecz osób starszych. Stowarzyszenie, jako osoba prawna, miało możliwość ubiegania się o środki finansowe wspierające działalność uniwersytetu. Była to sytuacja wyjątkowa, jak na powstające w tym okresie liczne uniwersytety trzeciego wieku, które miały zapewnione finansowanie. Stawiała na samodzielność i aktywność członków Stowarzyszenia – słuchaczy Uniwersytetu.

Powołany został Zarząd Stowarzyszenia i Rada Programowa Uniwersytetu. Do pierwszego Zarządu  weszli: Teresa Zielińska, Renata Grzesiak, Halina Morawska, Krystyna Tylor i Lidia Kostrzewa. Radę Programową zaś tworzyli: prof. Edmund Wittbrodt – przewodniczący, prof. Krystyna Dziworska, prof. Halina Piekarek-Jankowska, ks. prof. Henryk Skorowski, dr Bogusław Breza, Jerzy Hoppe, Janina Staszewska, Jolanta Orzołek, Maciej Tamkun, Iwona Romanowska, Ludwik Bach. Opracowane zostało logo oraz przygotowane indeksy, których drukowanie wziął na siebie prof. Wittbrodt.

W ramach Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kontynuowano prowadzenie wykładów, lektoratów, warsztatów i zajęć rekreacyjnych. Dotyczyły one zagadnień zdrowia, kultury, problematyki europejskiej, edukacji, klimatu, środowiska, religii. Z okazji 55-tej rocznicy nadania praw miejskich Rumi zorganizowano specjalne spotkanie z rumskimi twórcami kultury i sztuki (malarzami, pisarzami, poetami, muzykami). Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem. Słuchacze także podejmowali własne inicjatywy poprzez np.: namalowanie na warsztatach licznych obrazów przedstawiających rumskie kapliczki i zabytki, z których wykonano duży obraz Kolaż, darując ten obraz władzom miasta. Inni słuchacze – warsztatów literackich wykonali zbiorowe opracowanie dotyczące ich wieloletniego życia w mieście w postaci listów, reportaży, wywiadów, artykułów. Wydano je pod wspólnym tytułem „Pasje rumskich seniorów”. Przekazano je również władzom miasta. Podejmowane inicjatywy wyzwalały aktywność nie tylko mieszkańców Rumi, ale także miejscowości ościennych: Koleczkowa, Mechelinek, Dębogórza, Kosakowa, a nawet Gdyni.

Zarząd Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku występował z wnioskami o finansowanie swojej działalności do Urzędu Miasta Rumia, Starostwa Powiatu Wejherowskiego, urzędu marszałkowskiego oraz urzędu wojewódzkiego. Uzyskane środki pozwoliły na istotne rozszerzanie działalności i lepsze spełnianie oczekiwań słuchaczy. W tym okresie liczba słuchaczy wzrosła i wynosi około 200.

W 2012 roku patronat nad Rumskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku przejęła Politechnika Gdańska oraz Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie. Osobami reprezentującymi te uczelnie byli: prof. Edmund Wittbrodt oraz prof. Jerzy Cyberski.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram