Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy wsi Moszczanka i Skrzebowa powstało 25 lipca 2005 roku  i składa się z przedstawicieli wszystkich organizacji społecznych działających na terenie dwóch wsi – Moszczanki i Skrzebowej: Rad Sołeckich, Kółek Rolniczych, Koła Gospodyń Wiejskich, parafii, Ochotniczej Straży Pożarnej i Ludowego Zespołu Sportowego. Zadaniem Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju wsi i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Obie miejscowości od zawsze współdziałają, bowiem sąsiadują ze sobą i posiadają wspólne obiekty użyteczności publicznej (dom strażaka, kościół, cmentarz i inne). Stowarzyszenie ma wspomagać tę współpracę.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram