Po przyjeździe do Europy na przełomie lat 70/80 Boal mieszkając we Francji dokonał ciekawej obserwacji. Chcąc pracować i przeciwdziałać opresjom obecnym w społeczeństwie zauważył, że w dobie indywidualizmu, w Europie, częściej spotkać się można z opresjami wewnętrznymi niż z jasnymi opresjami, pochodzącymi z systemu. Boal zuaważył, że przekonania wyniesione z domu, środowiska szkolnego, pracy, grona przyjaciół i własne ukryte pragnienia potrafią blokować jednostkę w byciu szczęśliwym.

To spostrzeżenie było podstawą do opracowania Tęczy Pożądania. Jest to metoda nastawiona na pracę z odblokowaniem potencjału człowieka. Jednostka nosi w sobie zbiór przekonań, która nie zawsze są wspierające, a bywają wręcz opresyjne;

„Zrób tak…nie wolno Ci przecież…nie dasz rady! inni zrobili by inaczej…to nie dla Ciebie…  musisz to…jesteś za słaby/ba… gdybyś był/a lepsza… odważniejsza… sięgaj wysoko… stać Cię na więcej…”

Te hasła to tak zwani policjani w głowie lub blokującę pożądania, które blokują w byciu tu i teraz czy w samorealizacji.

Dlatego niezwykle istotnym punktem wyjścia jest samoświadomość, a następnie identyfikacja źródeł tych przekonań. Stworzenie spektaklu w oparciu o te blokujące przekonania, wykorzystującego technikę Teatru Forum, pozwala zdekonstruować mechanizm opresji , znaleźć wyjście z sytuacji. W ten sposób bohater jest w stanie dokonać transformacji i odblokować człowieka w opresji.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram