Myśl o powołaniu Stowarzyszenia Nasza Winnica wyraził 1 września 2009 roku proboszcz parafii Winnica, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski.

Myśl padła na podatny grunt. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 18 października 2009 roku. Wzięło w nim udział 22 uczestników. Wybrano zarząd:

prezes– Ewa Leszczyńska, zastępca – Mateusz Zawadzki, sekretarz – ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, skarbnik – Jolanta Brańska, członkowie zarządu: Kazimierz Lusa, Andrzej Buźniak

Wybrano też komisję rewizyjną w składzie:
p. Irena Maciątek, p. Marianna Fliszkiewicz, p. Jadwiga Lisiecka

Stowarzyszenie posiada statut, który nakreśla zadania i kierunek działania. Już w pierwszym roku, zgodnie ze statutem, stowarzyszenie podjęło szereg działań skierowanych do mieszkańców naszej gminy.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram