Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju powstało jako organizacja pozarządowa zrzeszająca ludzi wrażliwych na problemy społeczeństwa, w którym żyjemy. Wierzymy, że natura i człowiek powinny żyć w harmonii, a rozwój ekonomiczny samorządów, obszarów miejskich i wiejskich w istotny sposób przyczynia się do lepszego życia każdego z nas. Pragniemy zapewnić mieszkańcom przy zachowaniu harmonii z naturą lepszy dostęp do infrastruktury turystycznej, społecznej, technicznej i transportowej, dlatego w sprawach słusznych stajemy w obronie natury, jednostki i społeczności.

Dlaczego powstało nasze stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju powstało jako organizacja pozarządowa zrzeszająca ludzi wrażliwych na problemy społeczeństwa, w którym żyjemy. Indywidualnie podejmowane inicjatywy mają mniejszą szansę realizacji niż wszechstronna współpraca dużej liczby osób, dlatego postanowiliśmy połączyć siły we wspólnym dziele, jakim jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i jego projekty.

Czym jest nasze stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność na terenie całej Polski, a w zakresie niezbędnym dla realizacji jego celów, także poza jej granicami.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram