Jesteśmy organizacją skupiającą rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych założoną w lutym 1994 roku(przez kilkoro rodziców wychowujących dzieci z niepełnoprawnością intelektualną). W chwili obecnej w Stowarzyszeniu „RAZEM” zrzeszonych jest już około 70 rodzin.

Działamy głównie na obszarze Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych.

Jesteśmy organizacją non provit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie działania realizujemy wyłącznie dzięki wsparciu jednostek samorządowych, różnych instytucji i ludzi dobrych serc oraz środkom pozyskanym z 1%, zbiorek publicznych i działalności odpłatnej.

Od 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nasz nr KRS to 0000114639

 

Od początku działalności staramy się umożliwić osobom niepełnosprawnym aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym, tworzyć możliwie jak najkorzystniejsze warunki do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego, a także nieść pomoc ich rodzinom. Swoje cele realizujemy m.in. poprzez:

  • świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  • dowóz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne
  • prowadzenie różnego rodzaju zajęć terapeutycznych, artystycznych, edukacyjnych i sportowych
  • organizację turnusów, wycieczek i obozów
  • organizację imprez integracyjnych, sportowych i kulturalnych
  • prowadzenie szkoleń z psychologiem dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ponadto cele statutowe są realizowane poprzez reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej, a także inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokojenie normalnych i socjalnych potrzeb wszystkich osób upośledzonych umysłowo w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze, rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

Naszym głównym celem była budowa Domu dla osób niepełnosprawnych na terenie własnej działki w Bestwinie, gdyż chcieliśmy zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową. Marzenie to udało się nam zrealizować i dziś możemy się pochwalić ukończonym Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym, w którym jedną część stanowi część mieszkalna z pokojami dla 22 osób.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram