Stowarzyszenie w 2006 roku założyli ludzie aktywni, niezależni politycznie, chcący wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem rozwój inicjatyw obywatelskich w naszym mieście. W 2007 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
MOJE MIASTO jest organizacją non profit, czyli nie nastawioną na zysk, której misją jest rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nasze cele są w głównej mierze oparte na wspieraniu i integrowaniu istniejących organizacji pozarządowych oraz działających w naszym mieście aktywnych grup mieszkańców. Wspieramy inicjatywy obywatelskie chcące pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację swoich projektów. Organizujemy bezpłatne szkolenia dla mieszkańców i organizacji naszego miasta czy też konferencje z udziałem znanych autorytetów w dziedzinie rozwoju sektora pozarządowego. Swoje cele realizujemy przy szerokiej współpracy z innymi organizacjami, partnerami biznesowymi oraz władzami samorządowymi.
W wyniku wyborów przeprowadzonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w 2016 r. wybrano z grona członków Stowarzyszenia zarząd oraz komisję rewizyjną IV kadencji. W skład zarządu weszli: Marek Wystyrk – prezes; Waldemar Wollny – wiceprezes; Zbigniew Szurek – skarbnik, Grzegorz Drabiniok – sekretarz oraz Wiesława Ciurko, Marzena Rotter, Iwona Nieszczesny, Szymon Żydek i Grzegorz Krajczok.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram