Przedmiot działalności statutowej

1. Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym i doradczym
b) imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz festiwali, targów, pokazów i wystaw, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej.
2. Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
3. Aktywizowanie ludności wiejskiej i wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych oraz upowszechnianie kultury sportu i turystyki na terenach wiejskich i małych miast.

STATUT STOWARZYSZENIA – do pobrania

Zrealizowane zadania

Zadania realizowane przy współpracy z administracją publiczną:

1) „CZAS SENIORA. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OSÓB STARSZYCH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI”, 2015 r., Program projektu obejmował bezpłatny udział w zajęciach warsztatach, kursach tj.: zajęcia komputerowe, kurs dbałości o wygląd, kurs fotograficzny, warsztaty zdrowego stylu życia, zajęcia ruchowe, warsztaty „Pasje i zainteresowania” – Nauka wicia tradycyjnego wieńca dożynkowego, warsztaty „Pasje i zainteresowania” – Sztuczne kompozycje kwiatowe na różne okoliczności, warsztaty „Pasje i zainteresowania” – „Zaczarowane szydełko”, warsztaty „Pasje i zainteresowania”- Sztuka tworzenia bukietów zielnych, warsztaty „Pasje i zainteresowania” – Warsztaty wyplatania ozdób, warsztaty plastyczne do Hołownia „Krainy Rumianku”, grupa teatralna, Warsztaty twórcze – wykonywanie świec, warsztaty twórcze – tworzenie z filcu, warsztaty twórcze – decoupage, warsztaty wokalne. Projekt współfinansowany ze środków MPiPS w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 i Funduszu Wkładów Własnych Gminy Międzyrzec Podlaski

2) „MOGĄ I DZIECI, MOGĄ I DOROŚLI! PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM”, 2015 r. Projekt dotyczył promocji i wdrożenia inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Funduszu Wkładów Własnych Gminy Międzyrzec Podlaski

3) „Rodzina sportem silna”, kwiecień – listopad 2015 r., organizacja cyklu zajęć sportowych dla rodzin. Festyny rodzinne odbyły się w Rzeczycy, Pościszach i Strzakłach. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Międzyrzec Podlaski

4) „Wspólne rowerowanie”, kwiecień – listopad 2015 r., organizacja rodzinnego rajdu rowerowego, z elementami edukacji przyrodniczej, krajoznawczej i historycznej oraz nauka zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, projekt dofinansowany ze środków Gminy Międzyrzec Podlaski

5) „Rodzina sportem silna”, kwiecień – listopad 2014 r., organizacja cyklu zajęć sportowych dla rodzin, w ramach projektu wykonano wspólnie z lokalną społecznością boisko do piłki siatkowej plażowej i boisko do badmintona, projekt dofinansowany ze środków Gminy Międzyrzec Podlaski

6) „Wspólne rowerowanie”, kwiecień – listopad 2014 r., organizacja rodzinnego rajdu rowerowego, z elementami edukacji przyrodniczej, krajoznawczej i historycznej oraz nauka zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, projekt dofinansowany ze środków Gminy Międzyrzec Podlaski

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram