Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Praca nad rozwojem  miasta  Niepołomice  i  Ziemi  Niepołomickiej

na  odcinku  kulturalnym, gospodarczym  i  turystycznym.

 1. Zaznajamianie członków Stowarzyszenia  i  całego  społeczeństwa

z  historią  oraz  dorobkiem  kulturalnym  Niepołomic  i  Ziemi Niepołomickiej.

 1. Pobudzanie społeczeństwa niepołomickiego  do  działań w  duchu  patriotyzmu, umiłowania  miasta  i  okolicy  oraz poszanowania  jego  osiągnięć.
 2. Ochrona przyrody, krajobrazu i  zabytków  kulturowych Niepołomic  i  Ziemi  Niepołomickiej.

 

 1. Działalność na rzecz osób młodych i seniorów.

 

 • 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele jedynie w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 

 1. Inicjowanie, propagowanie i  branie  udziału  w  realizacji ważnych  dla  mieszkańców  Niepołomic  i  Ziemi  Niepołomickiej zadań  kulturalnych, gospodarczych, turystycznych.

 

 1. Pielęgnowanie zdobyczy  kulturalnych  Miasta  i  Gminy Niepołomice     i  prace  na  dalszym  ich  rozwojem  i  pomnażaniem, a  przede  wszystkim  rejestrowanie  i  gromadzenie  pamiątek przeszłości  historycznej, etnograficznej, obyczajowej  w  celu utworzenia  Izby

 

 1. Organizowanie czynów  społecznych  i  branie  w  nich  czynnego udziału  przez  członków

 

 1. Inicjowanie popularnych  wydawnictw  o  mieście  i  okolicy na  użytek   jego  mieszkańców  i  turystów.

 

 1. Organizowanie i  urządzanie  odczytów, prelekcji, pogadanek, imprez  okolicznościowych, konkursów,  wycieczek, wystaw, zjazdów  i

 

 1. Organizowanie  społecznego  i  towarzyskiego życia dzieci, młodzieży     i dorosłych mieszkańców Miasta  i  Gminy  Niepołomice  oraz  rozwój  sportu i
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram