Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice powstało 2007 r. dzięki środkom pozyskanym z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży utworzonym wspólnie z Zespołem Szkół
w Dominikowicach. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000276079.
Siedzibą stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Dominikowicach. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi Dominikowice.
SKOWD jest inicjatorem szeregu programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla całego środowiska wiejskiego. Organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności intelektualne oraz artystyczne. Zadania realizowane są przy współpracy z organami administracji rządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz dzięki organizacjom pozarządowym tj. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram