Stowarzyszenie zostało utworzone w Chorzowie w roku 2008 celem:

  • pomocy młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią;
  • pracy na rzecz równych szans edukacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
  • starania się o rozwój społeczności lokalnej;
  • podtrzymywania tradycji narodowej, regionalnej i chrześcijańskiej;
  • podtrzymywania tradycji górnośląskiej, zwyczajów oraz gwary śląskiej;
  • ukazywania bogactwa kultury i sztuki oraz ich znaczenia w życiu człowieka;
  • troski o prawidłowy rozwój młodego człowieka;
  • upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka,
  • upowszechniania praw i swobód obywatelskich;

Działania te mają charakter charytatywny.

Największym przedsięwzięciem każdego roku jest organizacja letnich kolonii dla dzieci i młodzieży. Przez ostatnie lata odbywały się one nad Jeziorem Białym na Mazurach.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram