Stowarzyszenie powstało w grudniu 2013 roku w Łodzi. Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

• Informacja, edukacja, aktywizacja i integracja ludzi w wieku dojrzałym.
• Wspieranie innowacyjnych metod nauczania dla dorosłych, a także praktyk uczenia się przez całe życie.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz ukazanie możliwości rozwoju osobistego.
• Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
• Propagowanie aktywności, rozwoju oraz wiedzy o przedsiębiorczości i samozatrudnieniu, szczególnie wśród osób powyżej 40 roku życia.
• Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej.
• Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia, aktywizacja sportowo-rekreacyjna oraz rehabilitacyjna.
• Integracja międzypokoleniowa oraz środowiska osób w wieku dojrzałym zarówno pracujących, jak i nieaktywnych zawodowo.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram