Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki. Od lat polskie naukowczynie prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, otrzymują możliwość prezentacji i promocji swoich osiągnięć naukowych oraz roczne stypendium. Nabór rozpoczął się 25 marca, a aplikacje będą przyjmowane online do 11 maja br.

Organizator wraz  partnerami  Programu i z jury poszukują badaczek, które chcą zaprezentować prowadzone przez siebie badania oraz przedstawić plany ich rozwoju. Program jest skierowany do kobiet zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie prac badawczych,  do kobiet które aktywnie działają w zakresie szeroko pojętych nauk o życiu.

Składające się z 17 osób  Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej wyróżni 6 badaczek. Przyzna: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki otrzymują stypendia konferencyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki. Stypendia te pozwolą na promowanie swoich  osiągnięć na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy.
Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek 21. edycji programu planowane jest na październik br.

Wspieranie kobiet w nauce jest ważne szczególnie teraz, w czasie trwającej już ponad rok pandemii SARS-Cov-2, gdy rola nauk o życiu jest tak kluczowa. Organizator Organizatorzy chcą docenić oraz promować ich pracę, wzmacniając tym samym reprezentację kobiet w świecie nauki.
Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam m.in. regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki zgłaszają  swój dorobek naukowy w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, należy też dołączyć opis swojego warsztatu naukowego, uzyskane wyniki oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.

Do programu mogą aplikować badaczki, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody (2022) nie osiągną 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek.

Przez ostatnie 20 lat stypendia przyznano 105 wybitnym badaczkom pracującym w Polsce. W jubileuszowej, 20. edycji Programu Dla Kobiet i Nauki w 2020 roku, wyróżnionych zostało sześć  kobiet. Wyniki ubiegłorocznej edycji zostaną ogłoszone w kwietniu, podczas wydarzenia online.

 

Magdalena Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram