Z najnowszej, 40. edycji Monitora Rynku Pracy, wydawanego przez instytut badawczy Randstad, wynika, że w II kwartale br. do ścisłej czołówki zawodów poszukujących nowej pracy zaliczali się sprzedawca, inżynier i kierowca.

Blisko 2/3 tych ostatnich deklarowało poszukiwanie pracy oraz „rozglądanie się za ofertami”, z czego 14% robi to czynnie, podobnie jak 18% inżynierów i aż 22% sprzedawców. Na jakie zagrożenia dla zdrowia narażeni są przedstawiciele zawodów najaktywniej szukających pracy?

Specyfika pracy a zdrowie

Przedstawiciele wymienionych zawodów mogą być wystawieni na wiele czynników źle wpływających na zdrowie. Niektóre z nich mogą powodować długotrwałe problemy, a czasem nawet nieodwracalne skutki. Przykładowo, zawodowi kierowcy narażeni są przede wszystkim na choroby układu kostno-stawowego, krążenia i nerwowego.

– Wynika to z przymusowej, długotrwałej pozycji siedzącej i stresu, ale też z częstych urazów, jakie trapią przedstawicieli tej branży. Podobnie zresztą, jak inżynierów – wypadki i urazy na placach budów, w otoczeniu ciężkiego sprzętu, są dużym zagrożeniem. Inżynierowie cierpią też na choroby układu kostno-stawowego i krążenia. Z kolei sprzedawcy od lat należą do grupy podwyższonego ryzyka chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, wad postawy czy problemów z krążeniem – mówi Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Oto 5 najczęstszych problemów, do których może przyczynić się praca w sektorze transportu, budowlanym lub usług:

  1. Wady postawy oraz przewlekłe schorzenia układu ruchu (m.in. skolioza, reumatyzm)
  2. Choroby układu kostno-stawowego (m.in. bóle i zniekształcenia stawów i kręgosłupa)
  3. Choroby układu krążenia (m.in. nadciśnienie, miażdżyca, zawały, udary)
  4. Urazy i kontuzje (m.in.: złamania i skręcenia kończyn, urazy głowy)
  5. Choroby obwodowego układu nerwowego (m.in.: zaburzenia czucia, niedowłady)

Profilaktyka – podstawa walki o zdrowie

Pracodawcy nie mogą zapominać, że zdrowi pracownicy to podstawa funkcjonowania firmy. Odpowiednie dbanie o nich zwiększa efektywność pracy i zmniejsza też liczbę zwolnień lekarskich koniecznych do ratowania zdrowia. Dane GUS pokazują, że np. branża transportu charakteryzuje się wysoką absencją chorobową, z liczbą dni niezdolności do pracy wynoszącą ok. 37,5 (średnio na pracownika rocznie). Z danych ZUS wynika z kolei, że w 2019 r. choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej stanowiły w sumie 14,8 proc. wszystkich przyczyn zwolnień. Przeciętna długość tych ostatnich sięgnęła 11,4 dnia. Jak zatem dbać o pracowników?

– Pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na zapobieganie problemom zdrowotnym w ramach medycyny pracy i nie ograniczać się jedynie do odbywających się co kilka lat badań okresowych. Profilaktyka to słowo-klucz w podejściu do zdrowia pracownika. Jednym z rozwiązań jest zapewnienie im stałego dostępu do sprawnie realizowanych świadczeń medycznych. Coraz więcej firm i ubezpieczycieli proponuje specjalne programy profilaktyczne zapobiegające chorobom zawodowym – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Odpowiedni dobór świadczeń medycyny pracy może okazać się istotnym wsparciem w zmniejszaniu zachorowalności i chorobowości wśród pracowników oraz ograniczaniu liczby i długości zwolnień lekarskich. Wybierając odpowiedni program, należy brać pod uwagę nie tylko charakter wykonywanych przez pracowników obowiązków, ale również ich wiek. Warto też pamiętać, że zapewnienie pracownikom dostępu do badań i konsultacji specjalistycznych to jedynie część działań, jakie powinny podejmować firmy.

– Warto również przypominać pracownikom o regularnym sprawdzaniu stanu zdrowia. Im wcześniej problem zostanie zdiagnozowany, tym szybciej pracownik wróci do pełni zdrowia. W przypadku kierowców, inżynierów i sprzedawców pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę nabytych wad postawy oraz świadczenia ułatwiające powrót do zdrowia po doznaniu urazów. Programy zdrowotne dla nich powinny uwzględniać m.in. konsultacje ortopedyczne, badania obrazowe RTG czy rehabilitację – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram