seior24h-jazda-samochod-prawo-jazdy

Senior a prawo jazdy


 

Starzenie się społeczeństw krajów europejskich jest powszechne. Szacuje się, że w 2050 roku w krajach Unii Europejskiej odsetek osób w wieku 50 i więcej lat będzie wynosił prawie 50% ogółu populacji. Więc naturalne jest to, że i kierowców w tym wieku będzie więcej.

Według szacunków ONZ do 2050 roku średnia życia wzrośnie z obecnych 68 do 76 lat, a w krajach wysoko rozwiniętych z 77 do 83 lat. Połowa z 2,5 mld przyrostu ludności w ciągu najbliższych 40 lat będzie w wieku powyżej 60 roku życia. Najszybszy będzie przyrost osób najstarszych, tj. powyżej 80 roku życia. W 2050 roku będzie ich powyżej 400 mln).

W Polsce te procesy będą następowały jeszcze szybciej i liczba osób w wieku emerytalnym ulegnie znacznemu powiększeniu już w 2030 roku.
Proces ten to naturalne zjawisko spowodowane demografią. I tym, że kiedyś ludzi było bardzo dużo a teraz weszli w wiek starszy. Starzenie się to naturalny proces, który spotyka każdego z wiekiem obniżaniu się biologicznej aktywności organizmu  Starzenie jest uwarunkowane biologicznie oraz poprzez czynniki genetyczne, a także czynniki o charakterze społecznym i psychologicznym.

W wielu krajach świata obowiązują już specjalne wymogi lub ograniczenia wobec starszych kierowców. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa. W Finlandii starsi kierowcy są kierowani na obowiązkowe badania medyczne. We Francji uprawnienia do kierowania pojazdem po 70. roku życia wydawane są tylko na dwa lata i przedłużane pod warunkiem przejścia odpowiednich badań.
Można się spodziewać, że coraz więcej krajów w Europie będzie wprowadzać specjalne przepisy prawa drogowego dedykowane seniorom. Już dziś 22 proc. Polaków to osoby powyżej 60. roku życia, a kierowcy mający więcej niż 50 lat to obecnie najszybciej rosnąca grupa kierowców w naszym kraju.
Statystyki policyjne są bardzo korzystne dla naszych seniorów. Okazuje się, że ci, którzy ukończyli już 60 lat, powodują znacznie mniej wypadków niż przedstawiciele pozostałych grupy wiekowych. Według raportu policji z 2019 roku osoby powyżej 60. roku życia spowodowały zaledwie 4,7 wypadków w przeliczeniu na 10 000 kierowców w danej grupie wiekowej.

Dla osób starszych najtrudniejsze w ruchu drogowym są sytuację w których trudno na pierwszy rzut oka ocenić, kto ma pierwszeństwo przejazdu. Wpływa na to pogarszający się z wiekiem refleks, rutyna, ale też ograniczenia fizyczne, np. starszym kierowcom trudniej jest się szybko odwrócić, żeby sprawdzić, czy z drugiej strony nie zbliża się inne auto. Oczywiście zdaniem wielu kierowcy-seniorzy nadrabiają wszystko doświadczeniem i obyciem drogowym. Dzięki większemu doświadczeniu starsi kierowcy mogą w pewnym stopniu kompensować to, że np. widzą lub słyszą gorzej i potrzebują więcej czasu na reakcję, ale jest to możliwe tylko w pewnym zakresie. Poważnym problemem okazuje się to, że możliwości starzejących się kierowców pogarszają się stopniowo, często w niemal niezauważalny dla nich samych sposób

Powszechnie uważa się, że starsi kierowcy jeżdżą bezpiecznie i rozważnie. Często z wiekiem ograniczają się do jazdy wyłącznie w dzień lub po najbliższej, dobrze znanej sobie okolicy. Prawie połowa kierowców z grupy 60+ nigdy nie korzysta z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu.

Komisja Europejska zamierza wprowadzić regulacje, mające na celu zmuszenie starszych kierowców do przechodzenia regularnych badań. Od ich wyników będzie zależało, czy kierowca zachowa swoje prawo jazdy. Powodem takich działań jest wzrost liczby wypadków wśród grupy kierowców po 60. roku życia.

 

Fundacja “Tak dla zdrowia” realizuje projekt oznakowania specjalnym listkiem samochodów starszych kierowców.

 

Marta Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram