• Konsorcjum CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), wspierane przez Europejską Inicjatywę na rzecz Leków Innowacyjnych (IMI), jest największym przedsięwzięciem, którego celem jest odkrywanie i opracowywanie pilnie potrzebnych możliwości leczenia COVID19.
  • Inicjatywa ma na celu wypracowanie długoterminowego, lepszego zrozumienia choroby i opracowanie terapii stosowanej w leczeniu COVID19 oraz przyszłych zagrożeń związanych z koronawirusami, a także podjęcie pilnych działań w celu wykorzystania istniejących terapii jako potencjalnej natychmiastowej odpowiedzi na pandemię.
  • Konsorcjum CARE przyspieszy prace badawczorozwojowe dotyczące terapii stosowanych w leczeniu COVID19 poprzez połączenie specjalistycznej wiedzy i projektów 37 zespołów z instytucji akademickich oraz o charakterze nonprofit, a także firm farmaceutycznych, w kompleksowy mechanizm pozwalający odkrywać nowe leki. 


Bruksela, Belgia – 18 sierpnia 2020 r. – CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), nowe konsorcjum wspierane przez Inicjatywę na rzecz Leków Innowacyjnych (ILI), realizowane w formie partnerstwa publicznoprywatnego, ogłosiło rozpoczęcie swoich działań mających na celu przyspieszenie odkrywania i opracowywania pilnie potrzebnych leków w celu leczenia zakażenia wirusem SARSCoV2, wywołującym chorobę COVID19. Konsorcjum CARE otrzymało granty w łącznej wysokości 77,7 miliona EUR, sfinansowane przez Unię Europejską (UE), a także wkłady pieniężne i rzeczowe jedenastu przedsiębiorstw należących do Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz trzech partnerów stowarzyszonych z IMI. CARE to 5letni projekt skupiający 37 partnerów z Belgii, Chin, Danii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA, prowadzony przez VRIInserm (Francuski Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych, Paryż, Francja), Janssen Pharmaceutica NV, jedną z firm farmaceutycznych Janssen należących do grupy Johnson & Johnson (Beerse, Belgia), oraz Takeda Pharmaceuticals International AG (Zurych, Szwajcaria). Łączy on projekty dotyczące COVID19 realizowane przez partnerów od lutego 2020 roku.

Jako członek konsorcjum CARE, firma Boehringer Ingelheim będzie kierowała pracami zmierzającymi do opracowania przeciwciał neutralizujących wirusa. Ponadto firma przekaże cząsteczki antywirusowe ze swojego portfolio leków stosowanych w zakażeniach HIV i HCV oraz leki drobnocząsteczkowe z takim potencjałem, zidentyfikowane podczas pełnego przeglądu swojej biblioteki molekuł.

Pandemia COVID19 stała się największym, globalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości w tym stuleciu, wymagając od społeczności naukowej na całym świecie połączenia sił w bezprecedensowy sposób – powiedział profesor Yves Lévy, dyrektor wykonawczy VRIInserm i koordynator konsorcjum CARE. Oprócz doświadczenia naukowego różnych zespołów zaangażowanych w ten bardzo ambitny projekt, CARE łączy 37 partnerów w ramach sojuszu, który skupia ich wysiłki wokół ambitnego 5letniego planu pracy w celu opracowania leków przeciwko obecnej pandemii COVID19. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie finansowe ze strony Inicjatywy na rzecz Leków Innowacyjnych, które umożliwi nam realizację tego planu.

Z uwagi na brak zarejestrowanych szczepionek oraz dostępność ograniczonych opcji leczenia COVID19, pandemia tej choroby wciąż trwa, a liczby zachorowań i zgonów zwiększają się każdego dnia. Połączenie sił najbardziej innowacyjnych i doświadczonych naukowców ze wszystkich istotnych obszarów w unikalnym duchu współpracy w ramach CARE pozwoli maksymalnie wykorzystać synergię i komplementarność z innymi inicjatywami, takimi jak: wspierany przez Fundację Gatesów Akcelerator Terapii COVID19, MANCO, SCORE oraz sieć ECRAID, aby przyspieszyć opracowanie rozwiązań medycznych obecnej pandemii COVID19, jak również ewentualnych przyszłych epidemii wywołanych przez koronawirusy. Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych projekt ten umożliwi przyspieszenie rozpoczęcia badań klinicznych z udziałem ludzi, dotyczących potencjalnych, najbardziej obiecujących leków.

Clive R. Wood, Ph.D., starszy wiceprezes i globalny dyrektor działu ds. badań nad nowymi lekami w firmie Boehringer Ingelheim, powiedział: – Celem konsorcjum CARE jest uwolnienie siły współpracy naukowej w służbie społeczeństwa. Będziemy pracować szybko i zdecydowanie w duchu współpracy z naszymi partnerami ze środowisk akademickich i związanych z przemysłem, aby pokonać bezprecedensowe zagrożenie, jakim jest COVID19 i inne poważne choroby koronawirusowe.

Jesteśmy bardzo podekscytowani uruchomieniem konsorcjum CARE oraz współpracą z innymi wiodącymi ekspertami w celu pilnej identyfikacji nowych leków przeciwko SARSCoV2 oraz innym koronawirusom, które są w stanie wywołać epidemie – dodał Marnix Van Loock, kierownik projektu CARE, starszy dyrektor naukowy i kierownik ds. badań i rozwoju leków przeciwko nowym patogenom, Globalny Dział Zdrowia Publicznego, Janssen Pharmaceutica NV. Mamy nadzieję, że w ramach tej inicjatywy wnioski z trwającej współpracy dotyczącej COVID19 z Instytutem Badań Medycznych Rega, należącym do KU Leuven, można będzie wykorzystać do oceny biblioteki obejmującej tysiące istniejących związków pod kątem możliwości ich wykorzystania w charakterze leków.

Kumar Saikatendu, Ph.D., dyrektor ds. globalnego udostępniania badań w firmie Takeda, powiedział: – Połączenie sił przez tak dużą grupę najlepszych umysłów naukowych w Europie, aby pilnie rozwiązać złożony problem, jest niezwykłe. COVID19 to dla naszego pokolenia wyzwanie naukowe, które zdarza się raz w życiu. Inicjatywa CARE ma na celu opracowanie skutecznych terapii o korzystnym profilu bezpieczeństwa, które będzie można zastosować zarówno teraz, jak i podczas przyszłych epidemii wywołanych przez koronawirusy. Mamy nadzieję, że uda nam się szybko osiągnąć efekty, które będą miały wymierne znaczenie.

Kompleksowa krótko- i długoterminowa odpowiedź na wyzwania związane z COVID19

Inicjatywa CARE ma na celu stworzenie skutecznych terapii o korzystnym profilu bezpieczeństwa, które można będzie zastosować w kontekście pandemii COVID19 (repozycjonowanie leków), jak też opracowanie nowych leków i przeciwciał przeznaczonych specjalnie do zwalczania wirusa SARSCoV2. 

Konsorcjum to opiera się na trzech filarach:

  • Repozycjonowaniu leków poprzez ocenę przesiewową i profilowanie bibliotek związków chemicznych przekazanych przez partnerów w celu szybkiego przejścia do etapu zaawansowanych badań klinicznych wybranych cząsteczek.
  • Poszukiwaniu leków drobnocząsteczkowych w oparciu o badania przesiewowe in silico oraz profilowanie istniejących związków, które mogą być skuteczne przeciwko SARSCoV2 oraz przyszłym celom koronawirusowym.
  • Opracowaniu w pełni ludzkich przeciwciał neutralizujących wirusa przy użyciu technik prezentacji fagów i komórek drożdży, immunizacji w humanizowanych modelach zwierzęcych, limfocytów B pacjentów oraz testów in silico.

Z filarami tymi ściśle zintegrowane są kierunki prac koncentrujące się na doskonaleniu istniejących związków poprzez kompleksową kampanię z zakresu chemii medycznej, badania z zakresu biologii systemowej oraz przedkliniczną i kliniczną ocenę molekuł ze wszystkich trzech filarów. Pakiet prac z zakresu biologii systemowej pozwoli ocenić patofizjologię wirusa w celu dokładniejszego wyjaśnienia zależności pomiędzy etapami zakażenia wirusem a reakcjami odpornościowymi u ludzi. Umożliwi to identyfikację markerów choroby, co ułatwi opracowanie terapii i poprawienie konstrukcji badań klinicznych, jak też monitorowanie badań fazy 1. i 2. oceniających nowe substancje lecznicze opracowane w ramach konsorcjum CARE.

##

Konsorcjum CARE

CARE to nowe partnerstwo publiczno-prywatne skupiające naukowców ze środowisk akademickich, ośrodków badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), firm członkowskich Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także partnerów stowarzyszonych z IMI. Obejmuje ono łącznie 37 różnych organizacji partnerskich. Koordynatorem akademickim konsorcjum jest Profesor Yves Lévy z VRIInserm. Marnix Van Loock z firmy farmaceutycznej Janssen należącej do grupy Johnson & Johnson jest liderem projektu EFPIA, a Kumar Saikatendu z Takeda jest współprowadzącym projekt. Partnerami projektu jest 11 instytucji akademickich (KUL, GUF, AMU, UzL UU, EDI-IVI, UHAM, UEDIN, TiHo, JU, LUMC), 5 publicznych organizacji badawczych (Inserm, CHUV, CEA, HZI, SERMAS) i 7 firm z sektora MŚP (IT, EVF, EXSCI, NUVISAN, SCIFEON, ENYO, AIB), wraz z 11 członkami EFPIA (Janssen, Takeda, Pfizer, ABBV, BI, Merck KgA, BAG, Novartis, Astellas, Servier i AiCuris) oraz 3 partnerami stowarzyszonymi z IMI2 (BMGF, UNIVDUN, GHDDI).*


Boehringer Ingelheim

Opracowywanie nowych, bardziej skutecznych leków, przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt, leży u podstaw wszystkich naszych działań. Celem firmy jest tworzenie przełomowych terapii, które zmieniają życie chorych. Boehringer Ingelheim – firma rodzinna od momentu jej założenia w 1885 r. – ma swobodę realizacji swojej długofalowej wizji, dążąc do określenia przyszłych wyzwań zdrowotnych oraz identyfikacji niezaspokojonych potrzeb medycznych, w których może przynieść największą korzyść.

Jesteśmy wiodącą firmą farmaceutyczną, skoncentrowaną na badaniach naukowych. Każdego dnia ponad 51 000 naszych pracowników tworzy wartość dzięki innowacjom w zakresie trzech obszarów biznesowych: leków przeznaczonych do stosowania u ludzi, zdrowia zwierząt i leków biologicznych. W 2019 roku firma odnotowała sprzedaż netto o wartości około 19 mld euro. Nakłady na badania i rozwój, wynoszące prawie 3,5 mld euro, umożliwiają opracowanie nowej generacji leków ratujących życie i poprawiających jakość życia chorych.

Poprzez otwarcie się na partnerstwo i zaangażowanie różnorodnych ekspertów z obszaru nauk przyrodniczych, w pełni wykorzystujemy możliwości badawcze i naukowe. Współpracując, przyspieszamy osiągnięcie kolejnego przełomu medycznego, który zmieni życie chorych teraz i w przyszłości.

Więcej informacji o firmie Boehringer Ingelheim można uzyskać, odwiedzając stronę www.boehringer-ingelheim.com lub zapoznając się z naszym raportem rocznym dostępnym pod adresem: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com

Europejska Inicjatywa na rzecz Leków Innowacyjnych (IMI)

IMI to największa w Europie inicjatywa publicznoprywatna mająca na celu przyspieszenie opracowywania lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów. IMI wspiera wspólne projekty badawcze i tworzy sieci ekspertów ze środowisk związanych z przemysłem i środowisk akademickich w celu pobudzenia innowacji farmaceutycznych w Europie. IMI stanowi wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej oraz Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://imi.europa.eu/

Podziękowania

Niniejszy projekt otrzymał finansowanie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia (JU) – Inicjatywy na rzecz Leków Innowacyjnych 2 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101005077. Wspólne Przedsięwzięcie otrzymuje wsparcie z unijnego programu badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, a także od EFPIA, FUNDACJI BILLA I MELINDY GATESÓW, GLOBALNEGO INSTYTUTU OPRACOWYWANIA LEKÓW, UNIWERSYTETU W DUNDEE.

*Wykaz partnerów

1 (Koordynator) VRI-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) FR

2 (Kierownik projektu) Janssen Pharmaceutica NV (Janssen) BE

3 (Współkierownik projektu) Takeda Pharmaceuticals International AG (Takeda) CH

4 Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) FR

5 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) CH

6 Eurovacc Foundation (EVF) CH

7 Exscientia Limited (EXSCI) UK

8 Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main (GUF) DE

9 Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI) DE

10 Uniwersytet Jagielloński (JU) PL

11 Katholieke Universiteit Leuven (KUL) BE

12 Academisch Ziekenhuis Leiden (LUMC) NL

13 Servicio Madrileno De Salud (SERMAS) ES

14 Nuvisan ICB GmbH (NUVISAN) DE

15 Scifeon ApS (SCIFEON) DK

16 Université d’Aix Marseille (AMU) FR

17 The University of Edinburgh (UEDIN) UK

18 University of Hamburg (UHAM) DE

19 Universitaet zu Luebeck (UzL) DE

20 Universiteit Utrecht (UU) NL

21 Eidgenoessisches Departement des Innern (EDI-IVI) CH

22 Inserm Transfert SA (IT) FR

23 AbbVie Inc. (ABBV) US

24 Astellas Pharma Europe BV (ASTELLAS) NL

25 Bayer AG (BAG) DE

26 Boehringer Ingelheim (BI) DE

27 University of Dundee (UNIVDUN) UK

28 Enyo Pharma SA (ENYO) FR

29 Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) US

30 Global Health Drug Discovery Institute (GHDDI) CN

31 Novartis Pharma AG (NOVARTIS) CH

32 Pfizer Ltd. (Pfizer) UK

33 Merck KGaA (Merck) DE

34 University of Veterinary Medicine Hannover (TiHo) DE

35 Ai-biopharma (AIB) FR

36 AiCuris Anti-infective Cures GmbH (AiCuris) DE

37 Institut de Recherches Internationales Servier (Servier) FR

Dane kontaktowe dla mediów:

W przypadku pytań ogólnych nt. CARE

Boehringer Ingelheim

Dr. Reinhard Malin

Head of Communications Innovation Unit

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram