Fundacja “Tak dla zdrowia” od lat stara się aby wiek starszy nie kojarzył się tylko ze starością i chorobami. Chcemy zmienić myślenie ludzi o tym co przed nami, czyli o przyszłości. Bo w czasach tak dużej niepewności, pandemii, chorób, każdy z nas chciałby dożyć 100 lat i mieć przed sobą jak najwięcej czasu, a nie tylko lat, dlatego mówimy przewrotnie „tak przyszłości, nie starości” ?

Skoro każdy z nas stara się iść z duchem czasów, przekonujemy również, że warto iść z ich duszą czyli technologią i innowacją ? i że bycie seniorem oznacza starszeństwo, doświadczenie, mądrość życiową, stale rozwijaną poprzez nowe umiejętności i naukę oraz umiejętność sukcesji, czyli przekazywania swojej wiedzy młodszemu pokoleniu.

Naszym celem jest aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową w obszarze szkoleń dla osób 50 plus z zakresu Internetu oraz aplikacji mobilnych. Chcemy też przeciwdziałać e-wykluczeniu oraz promować opieki telemedycznej, ułatwiając kontakt ze specjalistami (lekarzami oraz psychologami) w dobie covid 19.

Od samego początku istnienia Fundacji staramy się edukować i informować w tematyce zdrowotnej: www.takdlazdrowia.pl oraz www.senior24h.pl; często współdziałamy i organizujemy bezpłatne badania profilaktyczne; badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych; warsztaty dla osób wykluczonych społecznie w tym: niepełnosprawnych.

Nasze działania to też działalność odpłatna Fundacji tak dla zdrowia czyli sprzedaż produktów gastronomicznych w tym lodów naturalnych oraz ciast wytworzonych na warsztatach; manufaktura dekoracji świątecznych i sprzedaż produktów rzemieślniczych wytworzonych na warsztatach; działalność szkoleniowa oraz doradcza w zakresie zatrudniania seniorów i osób 55 plus.

W swojej ofercie mamy różne rodzaje szkoleń mających na celu przyjazną edukację osób starszych i walka z ich e-wykluczeniem oraz swobodną adaptację do nowych technologii – w myśl zasady smart senior czyli jak znaleźć igłę w stogu siana; oraz jak sobie poradzić z opieką medyczną i psychologiczną w dobie covid 19. Warsztaty prowadzą zarówno osoby starsze, jak i młodsze oraz wolontariusze, w każdym wieku, gdyż zależy nam na integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego młodych ludzi i seniorów. Współpraca jest wielopoziomowa – nie tylko w aspekcie prowadzenia szkoleń, ale również ich współprowadzenie i późniejszych konsultacji online (np. wirtualne spotkania grup wsparcia).

Bardzo ważnym tematem jest nauczenie seniorów obsługi urządzeń mobilnych, które coraz częściej mają zawsze przy sobie, a które np. dają duże poczucie bezpieczeństwa poprzez przycisk IOS lub geolokalizację (np. zamiast opasek), umożliwiają generowanie oszczędności poprzez zakupy online, szerszy dostęp do informacji, czy kultury, plus kontakt z wnukami, przebywającymi za granicą, konsultacje telemedyczne, i co ważne bardzo często są szeroko dostępne i bezpłatne. Widzimy udział i zaangażowanie osób starszych w projekty technologiczne i nowoczesne technologie oraz szerokie zainteresowanie warsztatami inicjowanymi przez zespoły mieszane złożone z osób w różnym wieku, co daje każdej ze stron większą odwagę spróbowania nowości oraz potęguje chęć działań wolontarystycznych.

Wśród ambasadorów projektu są osoby starsze i młodsze, znane i mniej znane, które mają świadomość konieczności walki z e-wykluczeniem seniorów.

Marta i Magdalena Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram