W Warszawie wręczono prestiżową nagrodę Prezesów PTK. Laureatem został dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski, profesor nazdwyczajny z Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kapituła, której przewodniczyła prof. dr hab. Janina Stępińska, doceniła cykl prac pt. „Nowoczesne techniki diagnostyczne oraz optymalizacja interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej”. Nagrodzone  prace wzbogacają wiedzę na temat możliwości diagnostycznych pacjentów z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego, kontroli interwencyjnej terapii opornego nadciśnienia tętniczego oraz optymalizacji interwencji za pomocą najnowszych technologii. Nagrodę Prezesów PTK przyznano po raz dziewiętnasty, a jej wręczenie odbyło się 12 grudnia podczas gali w Filharmonii Narodowej.

– O tę najważniejszą z przyznawanych przez środowisko polskiej kardiologii nagród ubiegało się w tegorocznej edycji dziesięciu kandydatów – mówi prof. dr hab. Janina Stępińska, przewodnicząca kapituły Nagrody Prezesów PTK – Nagradzając prof. Miłosza Jaguszewskiego, kapituła w sposób szczególny doceniła doniosłe wyniki prac laureata dowodzące, iż nowe techniki diagnostyczne, między innymi poszukiwanie biomarkerów, pozwalają  zidentyfikować mechanizmy prowadzące do różnych chorób sercowo-naczyniowych, a także zoptymalizować terapię. 

Dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski jest  profesorem nadzwyczajnym w I Katedrze i Klinice Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, redaktorem naczelnym czasopisma „Cardiology Journal”, autorem ponad 100 publikacji naukowych. Był stypendystą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Swiss National Foundation. Jego zainteresowania naukowe to m.in. przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem nowoczesnych metod interwencyjnych. Prof. Jaguszewski własnej inicjatywy utworzył i prowadzi fakultet dla studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o nazwie „Od pomysłu do publikacji w kardiologii”.

Nagroda Prezesów PTK ogromnie mnie cieszy, tym bardziej, że kandydatami i laureatami są uczeni z ogromnym, światowym dorobkiem – mówi  dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski – Nad badaniami, które opublikowałem w nagrodzonym cyklu artykułów, pracowałem przez całe swoje zawodowe życie – również w Szwajcarii i Niemczech, kontynuuję je w Katedrze i Klinice Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem jednocześnie dumny z tego, że tą wiedzą mogę się dzielić w ramach zespołu, specjalizującego się w kardiologii inwazyjnej – pozostaje ona moim głównym obszarem zainteresowań naukowych.

Nagroda Prezesów PTK jest nagrodą indywidualną, przyznawaną za oryginalne, zdefiniowane osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej, udokumentowane pracami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych. Kapitułę, która dokonuje wyboru laureatów, stanowią najwybitniejsze autorytety w dziedzinie kardiologii. Nagroda, obok ogromnego prestiżu, ma również wymiar finansowy (5 000 euro), a fundatorem jest firma Bayer.

Serdecznie gratulujemy prof. Miłoszowi Jaguszewskiemu nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – mówi Markus Baltzer, Prezes Bayer w Europie Środkowej i Wschodniej – Firma Bayer, zgodnie z naszym motto – Science for a better life – patronuje najbardziej innowacyjnym przedsięwzięciom z zakresu nauk o życiu, dlatego od lat jesteśmy partnerem tej najważniejszej nagrody polskiej kardiologii. Jej laureaci to najbardziej innowacyjni naukowcy i zarazem praktycy, z pasją i odwagą zmieniający naukę i ochronę zdrowia. To bardzo bliskie nam wartości – dodaje Baltzer.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram