Fundacja charytatywna Porozumienie Bez Barier rozpoczęła swoją działalność 15 kwietnia 1997 roku i działa nieprzerwalnie od 21 lat. Jej założycielką jest Jolanta Kwaśniewska, żona byłego prezydenta Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego. Fundacja ma na celu prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

Wśród innych celów działania Fundacji Porozumienie Bez Barier, wymienia się m.in.:

  • Wyrównywanie życiowych szans dzieci niepełnosprawnych, chorych i szczególnie pokrzywdzonych przez los,
  • Upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych,
  • Popularyzowanie zdrowego trybu życia przez ogólnokrajowe akcje prozdrowotne jak m.in.: Możesz zdążyć przed rakiemMiej serce i dbaj o serceNie łam się. Jest O.K.Słodkiego nowego życiaDobrze być kobietąCo każdy duży chłopiec wiedzieć powinien.
  • Walka ze społeczną dyskryminacją ze względu na wiek w ramach programu Oswajanie Starości

Fundacja realizuje również kilka programów, w ramach których oprócz osób indywidualnych, wspierane są szpitale, inne fundacje, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenia i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Programy Fundacji:

  • Najważniejszy i najkosztowniejszy program o nazwie One muszą żyć, którego celem jest zwiększenie ilości przeszczepów szpiku kostnego wśród dzieci chorych na białaczkę. Jego dumą jest sfinansowana przez Fundację i otwarta w 2005r Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy Akademii Medycznej w Gdańsku.
  • Program Motylkowe Szpitale, dzięki któremu udało się w dużej mierze zmienić szaro-białą, siermiężną szpitalną rzeczywistość oddziałów dziecięcych w kolorowy, bajkowy świat.
  • Program Otwórzmy dzieciom świat w ramach którego Fundacja organizuje wyjazdy do atrakcyjnych miejsc i regionów świata, głównie dla dzieci których ojcowie zginęli podczas pełnienia obowiązków służbowych.
  • Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
  • Działający przy Fundacji Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, który służy pomocą stypendialną szczególnie utalentowanym uczniom, głównie niepełnosprawnym oraz z rodzin biednych.

Od 2013 roku Fundacja prowadzi program „Oswajanie starości”, w ramach którego tworzy tzw. „Kąciki Babci i Dziadka” na terenie całego kraju.

„Kącikowa” koncepcja polega między innymi na zaprojektowaniu, remoncie oraz wyposażeniu sali/świetlicy państwowego ośrodka dla osób starszych, samotnych. Odnowiona przestrzeń daje możliwość wypoczynku, ale również komunikacji ze światem, przyjmowania gości – rodzin oraz znajomych.

Wiele się robi dla dzieci, i jest to bardzo potrzebne, ale nie można zapominać o osobach starszych, które także potrzebują troski i zainteresowania. Zwłaszcza, że będzie ich przybywało – starzenie się społeczeństw jest niezaprzeczalnym faktem, o skali globalnej. Starości nie unikniemy, ale możemy mieć wpływ na to jak będzie wyglądać. Stąd pomysł, by tworzyć miejsca, które będą aktywizować osoby starsze – wyjaśnia Jolanta Kwaśniewska.

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony Fundacji: www.fpbb.pl

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram