Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego została powołana w 2009 roku. Od kilku lat podejmujemy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości i edukacji. Uważamy, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, która jest niezbędna, aby nowoczesne państwo mogło rozwijać się efektywniej.

W województwie zachodniopomorskim aktywności kształtujące takie właśnie zachowania i postawy społeczne realizowaliśmy organizując dwanaście edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, zachodniopomorskie edycje Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, oraz inne projekty edukacyjne.

W 2013 r. realizowaliśmy projekt „Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to”, w latach 2014-2015 realizowaliśmy w Różańsku (gm. Dębno) projekty „Pora Seniora” oraz „Centrum Aktywności Lokalnej”, zorientowane na aktywizację lokalnej społeczności. W 2016 r. realizowaliśmy projekt „Pora Seniora w gminie Dębno” oraz projekt „Nasza Pierwsza Spółdzielnia”, będący udaną próbą odrodzenia idei spółdzielczości uczniowskiej w zachodniopomorskich szkołach.

2017 r. przyniósł kolejną edycję projektu dla seniorów, tym razem o zasięgu ogólnopowiatowym („Pora Seniora w powiecie myśliborskim), a także projekt Rodzinka.Rozansko.pl kierowany do rodzin w Różańsku.

Swoimi działaniami objęliśmy już dziesiątki tysięcy osób. Zrealizowaliśmy setki godzin szkoleń, warsztatów, wykładów, konkursy z nagrodami, konferencje i inne przedsięwzięcia edukacyjne.

Naszą misją jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu zachodniopomorskiego, poprzez ożywianie wśród mieszkańców ducha przedsiębiorczości, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, inspirowanie do działania na rzecz lokalnych społeczności.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram