Polityka prywatności strony

Spółka All 4 Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: Spółką) jest administratorem danych przetwarzanych na portalu https://www.senior24h.pl/ (zwany dalej: Portalem).

Spółka respektuje i chroni prywatność użytkowników Portalu i niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jakie informacje są zbierane w momencie korzystania przez Użytkowników z Portalu, a także w jaki sposób informacje te są zbierane, użytkowane i współdzielone.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, co w szczególności wynikać może ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zmianach zasad korzystania z sieci Internet. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Spółka zwraca uwagę, że niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do podmiotów trzecich, z którymi Spółka współpracuje w ramach Portalu, dlatego Użytkownik winien zapoznać się z politykami prywatności tych podmiotów zanim rozpocznie korzystanie z ich usług.

Użytkownik Portalu zgadza się na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie, użytkowanie i współdzielenie informacji niebędących danymi osobowymi przez Spółkę. Spółka może, skorzystać z danych niebędących danymi osobowymi, w następującym celu:

zapewnienia, udoskonalenia, monitorowania oraz spersonalizowania treści zamieszczonych na Portalu, rozwijania oraz testowania nowych funkcjonalności Portalu, zapobiegania, wykrywania oraz badania aktywności, które mogą nie być zgodne z prawem lub prowadzić do złamania regulaminu korzystania z Portalu, kontaktu z Użytkownikiem odnośnie funkcjonalności zawartych na Portalu.

Na Portalu używana jest technologia plików „cookies”. Zasady używania plików „cookies” są określone w odrębnym regulaminie.

Zmień czcionkę
instagram