W ostatnią niedzielę została oficjalnie ogłoszona kwota zebrana podczas 28. Finału WOŚP. Po raz kolejny został pobity rekord wysokości zebranych środków, udało się zebrać 186 133 610,66 zł. Firma Inquiry zrealizowała po 28. Finale badanie opinii Polaków na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z sondażu Inquiry wynika, że o WOŚP słyszeli praktycznie wszyscy w Polsce.

Ideę WOŚP popiera 79 proc. dorosłych Polaków, przy czym 67 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie popieram”. Przeciwnego zdania jest zdecydowana mniejszość, 11 proc. badanych, a 9 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozytywnie oceniają częściej kobiety (84 proc.) niż mężczyźni (74 proc). Wiek również ma znaczenie – nieco częściej WOŚP popierają osoby w wieku powyżej 55 lat (83 proc.), w pozostałych grupach wiekowych poparcie wynosi od 75 proc (osoby w wieku 35-44 lata) do 80 proc. (osoby w wieku 25-34 lata).

Trzeba przy tym podkreślić, że prawie połowa badanych (48 proc.) deklaruje, że oni sami lub ktoś z ich najbliższej rodziny miał okazję korzystać w szpitalu lub przychodni ze sprzętu z naklejką WOŚP.

Zdaniem badanych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to: „Fundacja zbierająca pieniądze na sprzęt medyczny”, „Zbiórka pieniędzy która jest przeznaczona na sprzęt”, „Pomoc dla chorych dzieci i szpitali” ale też „Wspaniała inicjatywa, aby pomagać”, „Cudowna idea, która powinna trwać w nieskończoność” czy „Światełko do nieba”. Tylko nieliczni respondenci mieli negatywne skojarzenia z WOŚP.

W czasie 28. Finału działania Fundacji najczęściej wspierane były poprzez wrzucenie pieniędzy do puszki (zadeklarowane przez 59 proc. badanych), oglądanie Finału WOŚP w telewizji (37 proc.), śledzenie Finału WOŚP na Facebooku (27 proc.) oraz przekazanie darowizny pieniężnej (przelewu) (20 proc.) czy działania na Facebooku przez udostępnianie postów, zmianę zdjęcia profilowego lub polubienie (18 proc.). Tylko co piąty badany zadeklarował, że nie uczestniczył w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w żaden sposób.

Warto zauważyć, że WOŚP jest ceniona przede wszystkim za ratowanie życia i zdrowia pacjentów (74 proc. wskazań), dodatkowo 69 proc. badanych jest dumnych, że taka akcja charytatywna ma miejsce w Polsce. WOŚP została uznana za najlepszą akcję charytatywną w Polsce przez 64 proc. respondentów.

Agencja Inquiry zapytała też o stosunek Polaków do wsparcia WOŚP przez instytucje państwowe. Większość badanych (70 proc.) uważa, że instytucje państwowe powinny wspierać WOŚP, 17 proc. jest przeciwna takiemu wparciu (częściej to się zdarza wśród mężczyzn), natomiast 13% nie ma zdania.

Osoby, które popierają wsparcie instytucji państwowych dla WOŚP uzasadniają to następująco: „WOŚP wyręcza państwo w jego podstawowych obowiązkach”, „Akcja robiąca super promocję naszego Państwa na całym świecie winna być wspierana przez instytucje państwowe”, „Jeżeli nie stać państwa na nowy sprzęt medyczny to chociaż instytucje państwowe jako przedstawiciele państwa powinny brać udział w tego typu akcjach”.

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy cieszy się ogromnym zaangażowaniem Polaków, którzy chcą pomagać innym. Jednocześnie dzięki naklejkom na szpitalnym sprzęcie widzimy, że ta pomoc przynosi wymierny rezultat, a wielu z nas z niego skorzystało. Pod tym względem działania WOŚP stanowią wzorowy przykład komunikacji – mówi Agnieszka Górnicka, prezes agencji badawczej Inquiry

Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-20 stycznia 2020 r. na reprezentatywnej próbie 500 dorosłych Polaków metodą CAWI (sondaż online na panelu YouGov).

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja pozarządowa w Polsce. Założona została w 1993 roku i od tego czasu co roku, w drugą niedzielę stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy, która nazywa się Finałem WOŚP. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Dziś sprzęt zakupiony przez WOŚP jest podstawą nowoczesnego wyposażenia wszystkich szpitali, w których leczy się dzieci w Polsce. Do tej pory Orkiestra zebrała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,1 mld PLN.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram