Jakiś czas temu Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) na podstawie danych z najnowszego rap ortu pt. „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” dał pomysł realizacji planu odbudowy zdrowotnej, profilaktyki oraz leczenia chorób Polaków.

Profilaktyka jest niezwykle ważna, szczególnie u seniorów. Należy regularnie wykonywać badania krwi i kontrolować stan swojego zdrowia.

W raporcie NIZP-PZH ukazane są istotne problemy zdrowotne społeczeństwa. Autorzy zwracają uwagę na zahamowanie wieloletniego trendu poprawy zdrowia ludności w Polsce oraz uważają, że sytuacja społeczno-demograficzna w Polsce będzie stopniowo zmieniała się na niekorzyść. W raporcie uwzględnione jest, iż ciągle obecne złe nawyki zdrowotne oraz zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju są dużym zagrożeniem dla zdrowia.

Autorzy  podkreślają również, że na podstawie badania GBD 2019 Polacy najczęściej tracą zdrowie przez palenie tytoniu, nadwagę, otyłość oraz wysokie ciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca, rak płuc, ból dolnej partii pleców i udar mózgu są natomiast chorobami, które pochłaniają najwięcej zdrowia naszego społeczeństwa.

Problemy zdrowotne narastają a system ochrony zdrowia z Polsce nie ma wystarczających zasobów aby zapewnić odpowiedniego spełniania obecnych oraz wzrastających potrzeb zdrowotnych Polaków.

Dyrektor NIZP-PZH dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk o tej sytuacji mówi:  „Stoimy przed, jak nigdy, naglącym wyzwaniem dla reformy systemu ochrony zdrowia oraz sfery zdrowia publicznego w Polsce. Rekomendowany i planowany do wdrożenia plan odbudowy zdrowotnej powinien uwzględniać wiele czynników wpływających na stan zdrowia ludności”

Autorzy diagnozy systemowej i rekomendacji planu odbudowy zdrowotnej uważają, że działania, które zostaną podjęte muszą w pierwszej kolejności wpływać na zmniejszenie nierówności w zdrowiu, co za tym idzie zwiększenia wzrostu finansowania systemu ochrony zdrowia i przeznaczenia środków na odpowiedną opiekę medyczną, zwrócenie uwagi i polepszenie opieki ambulatoryjnej, jak najszybsze zwiększanie efektywności opieki leczniczej co będzie możliwe dzięki wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz zapewnieni lepszego dostępu do ochrony zdrowia grup upośledzonych społeczno-ekonomicznie.

Raport ten można pobrać ze strony NIZP-PZH :

 

 Pamiętajmy o regularnym kontrolowaniu stanu swojego zdrowia 🙂

Małgorzata Godzińska

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram