Cukrzyca to choroba, w której sukces terapii w ogromnym stopniu zależy od samego pacjenta. Mimo coraz skuteczniejszych metod leczenia farmakologicznego i znaczącej poprawy w dostępie
do nowoczesnych terapii, bez korekty stylu życia i przyjęcia przez pacjenta na siebie odpowiedzialności regularnego pomiaru cukru, nie można mówić o skutecznej kontroli cukrzycy.

Ten ciężar odpowiedzialności towarzyszy pacjentom na co dzień. Dlatego tak ważne jest, aby mogli liczyć na profesjonalne wsparcie. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna, organizator i promotor Światowego Dnia Cukrzycy, co roku wyznacza dla obchodów hasło wiodące, ukazujące rożne aspekty walki z cukrzycą. Tegoroczne hasło, w adaptacji na język polski i z aktualizacją do obecnej pandemicznej sytuacji, brzmi: Pielęgniarka liderem edukacji terapeutycznej w cukrzycy (na co dzień i w obliczu pandemii Covid-19).

Zarówno Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, jak i Polskiemu Towarzystwu Diabetologicznemu, które jest organizatorem polskich obchodów Światowego Dnia Cukrzycy, zależało nie tylko na uhonorowaniu pielęgniarek, ale i zwiększeniu powszechnej świadomości, jak wielka jest rola pielęgniarek i edukatorów diabetologicznych w skutecznej terapii cukrzycy.

Opieka nad chorym z cukrzycą ma charakter kompleksowy i wymaga współpracy wielu specjalistów. Pielęgniarki i edukatorzy diabetologiczni odgrywają tu jednak rolę wyjątkową. Podstawą skutecznej terapii, obok stosowania się do zaleceń lekarskich jest dobre zrozumienie przez pacjenta istoty tej choroby. Wyzwaniem dla pielęgniarki diabetologicznej jest więc stała edukacja i starania,
aby przekazywana wiedza skutkowała zaangażowaniem i aktywnym włączeniem się pacjenta w proces leczenia.

Pacjent po zdiagnozowaniu cukrzycy musi liczyć się z tym, że jego dotychczasowy styl życia ulegnie zmianie. Pojawią się ograniczenia i nowe zalecenia. Nie każdemu jest łatwo pogodzić się z takim stanem rzeczy. Rolą pielęgniarek i edukatorów diabetologicznych jest więc przekonanie pacjenta, że mimo niezbędnych zmian w trybie życia, z cukrzycą można żyć normalnie. Dzięki zaufaniu, jakim cieszą się pielęgniarki, pacjenci nabierają wiary w siebie i czują się bezpieczniej.

Pielęgniarka diabetologiczna jest dla pacjentów mentorem. Uczy pacjenta i jego bliskich zasad  samoopieki i samo pielęgnacji w domu, dostarcza wiedzy o chorobie, ale i praktycznych umiejętności, jak obsługa glukometrów, systemów ciągłego monitorowania glikemii, wstrzykiwaczy, a także postępowania w trudnych sytuacjach, jak hipoglikemia, hiperglikemia czy też zapobieganie powikłaniom.

Dzięki zaangażowaniu i empatii pielęgniarek jakość życia pacjentów z cukrzycą ulega poprawie.
W czasie pandemii koronawirusa, kiedy obawy i poczucie zagubienia pacjentów bywają większe niż wcześniej, wypracowane relacje zaufania i współpracy między chorymi z cukrzycą i pielęgniarkami nabierają szczególnego znaczenia.

Organizacje pielęgniarek i edukatorów diabetologicznych w Polsce:

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Więcej informacji związanych z obchodami Światowego Dnia Cukrzycy można znaleźć na FB: https://www.facebook.com/10tysiecyKrokow

oraz na Twitterze: @1Krokow

________________________________________________

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram