Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” z siedzibą 43-344 Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334 jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych w Urzędzie Miasta Bielska – Białej Wydział Kultury Fizycznej
i Turystyki pod nr 22.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS pod
nr 0000232640.

Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.

Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

P-SKS „BESKIDY” jest członkiem:

– Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie,

 • Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych
  w Bielsku – Białej
 • Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach.
 • Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach.

Celem naszego klubu jest:

 • zagospodarowanie w zorganizowanej formie wolnego czasu po zajęciach szkolnych dzieciom i młodzieży,
 • upowszechnianie wybranych dyscyplin sportu i gier zespołowych,
 • zapobieganie powstawania nieformalnych grup młodzieżowych
  o szkodliwym społecznie działaniu,
 • wyrabianie zasad szlachetnej rywalizacji wśród młodego pokolenia.

Zgodnie ze Statutem Klub prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie szkolenia sportowego uczniów w grupach szkoleniowych odrębnie dziewcząt i chłopców wg kat. wiekowych:

 • siatkówka dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum
  i Liceum,
 • piłka nożna dziewcząt i chłopców w kat. wiekowych: SP, Gimnazjum
  i Liceum,
 • koszykówka dziewcząt i chłopców SP,
 • tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców kat. wiekowe: SP, Gimnazjum, Liceum i OPEN.

Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu 1-4 razy w tygodniu. Natomiast soboty są dniem, gdzie organizowane są rozgrywki sportowe wg. kalendarza imprez Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Prócz uczestnictwa w rozgrywkach wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym, Klub organizuje cykl imprez sportowych:

 • dwie lokalne, masowe imprezy sportowe – rekreacyjne tj., „Wiosna”
  i „Jesień”,
 • Diecezjalne Turnieje Tenisa Stołowego i Badmintona,
 • Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych,
 • Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego,
 • Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o puchar Dzielnicy Hałcnów.
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem Mistrzowskiego Zespołu Litwy.

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY”, co roku uczestniczy w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, która gromadzi około 2000 zawodników.

W ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych od 8 lat współpracujemy z polskim szkołami w Wilnie tj. z Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Szkołą Średnią
w Awiżeniach oraz Szkołą im. Jana Pawła II.

 

Działalność Klubu dotychczas była możliwa dzięki:

 • całorocznej pracy wielu wolontariuszy – członków i władz Klubu przy prowadzeniu działalności statutowej Klubu, ich wydatków osobistych z tytułu korzystania z własnych samochodów i telefonów,
 • Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie, który nieodpłatnie udostępnia w Domu Pielgrzyma lokal na siedzibę Klubu oraz w okresie od wiosny – do jesieni Ogród Parafialny na zajęcia sportowe,
 • dofinansowaniu z:

* Ministerstwa Sportu i Turystyki,

* Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

* Katolickiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Rzeczypospolitej Polski,

* Stowarzyszenie parafiada,

* Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 • co roku Klub P-SKS „BESKIDY” uzyskuje wpłaty z odpisów 1% podatków od sympatyków Klubu na Organizację Pożytku Publicznego.

 

Prezes P-SKS „BESKIDY”

Renata Zuber

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram