W czasie pandemii spadła liczba świadczeń udzielana osobom starszym przez lekarzy POZ i specjalistów przyznaje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.To bardzo groźny trend który w przyszłości może spowodować ogromne problemy zdrowotne społeczeństwa i wzrost bardzo chorych osób.

We wtorek 13 kwietnia sejmowa komisja polityki senioralnej rozpatrzyła informację resortu zdrowia o dostępie seniorów do lekarzy POZ i AOS podczas pandemii.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że wśród osób starszych często występuje wielochorobowość, niepełnosprawność oraz zjawisko polipragmazji, czyli stosowana kilku, a nawet kilkunastu leków w tym samym czasie.
Z danych wynika, że w szpitalach przebywa dwukrotnie więcej osób powyżej 65. roku życia w porównaniu z pacjentami poniżej tej granicy wiekowej.

Z udostępnionych danych wynika, że seniorom powyżej 65. roku życia w 2019 r. w POZ udzielono ich prawie 54 mln, a w 2020 roku – 51,4 mln. – Średnia liczba świadczeń w 2019 roku wynosiła w tym przedziale wiekowym 9, a w rok później – 8,5. Także w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w roku pandemii odnotowano spadek liczby świadczeń. Z tej opieki w 2019 roku skorzystało 4,6 mln pacjentów, natomiast w 2020 roku – 4,3 mln.

Przypominamy, że dane demograficzne wskazują, iż w 2050 r. seniorzy powyżej 65. roku życia będą stanowić aż 40 proc. mieszkańców Polski.

Mówiono również o zróżnicowaniu regionalnym dotyczącym możliwości korzystania z opieki zdrowotnej. Na terenach wiejskich, nawet przy stosowaniu teleporad, w okresie pandemii dostępność specjalistów i lekarzy POZ stała jeszcze bardziej utrudniona niż w ośrodkach miejskich.
W czasie spotkania pochwalono Ministerstwo Zdrowia za skierowanie do prezesa NFZ informację o możliwości udzielania świadczeń rehabilitacji pocovidowej nie tylko w uzdrowiskach, ale także w trybie ambulatoryjnym i domowym. Kontrakty na rehabilitację pocovidową są podpisywane. Jednak nadal w temacie nie ma konkretnych informacji.

Z informacji przedstawionej przez resort zdrowia wynika, że jednym z priorytetów polityki senioralnej jest dostosowanie systemu ochrony zdrowia do wyzwań związanych z nieuchronne zachodzącymi procesami demograficznymi, w tym z szybkim starzeniem się polskiego społeczeństwa. To potrzebne działania, bo robimy się społeczeństwem starszym.

Niestety informację dotyczące kolejek do specjalistów nie są dobre. Z informacji resortu zdrowia wynika, że najdłuższy czas oczekiwania na wizytę i specjalisty w ramach AOS dotyczy poradni endokrynologicznych (średnio 54 dni dla przypadków pilnych – dane za styczeń 2021 r.) oraz kardiologicznych (40 dni).

Niestety drastycznie, aż w prawie 30 proc. w 2020 r. wobec 2019 – obniżyła się liczba udzielanych świadczeń w zakresie geriatrii.

Minister Kraska mówił też o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), podkreślił że posiadanie IKP nie jest warunkiem przepisywania seniorom leków z listy S. Wystarczy przesłanie pacjentowi sms-em kodu, ale może także otrzymać wydruk recepty na papierze, z którym także może udać się do apteki.

 

Marta Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram