Tekst piosenki:

The first, my last, my everything,
You’re the answer to all my dreams.
You’re my sun, my moon, my guiding star.
My kind of wonderful, that’s what you are.

I know there’s only, only one like you
Ain’t no way they could have made two.
You’re all I’m living for
Your love I’ll keep forever more.
You’re the first, the last, my everything.

In you I’ve found so many things,
A love so new, only you, only you could bring.
Can’t you see it’s you,
You’ll make me feel this way,
You’re like the fresh morning dew on a brand new day.

I’ve seen so many ways that I, I will love you, until
Until the day I die
You’re all I’m living for
Your love I’ll keep forever more.
My first, my last, my everything.

You are my everything
All that joy, all that joy you bring
You’re my reality, I’m lost in a dream.
The first, the last.
I know there’s only one, one like you
Ain’t no way they couldn’t made two.
you’re all I’m living for
Your love I’ll keep forever more.
The first, the last, my everything.

my everything, my everything ,
my everything , my everything ….
yes you are…my first, my last, my everything…

Tłumaczenie:

Pierwsza, moja ostatnia, moje wszystko,
Jesteś odpowiedzią na wszystkie moje sny.
Jesteś moim słońcem, księżycem i stróżującą gwiazdą.
Moim cudownym dzieckiem, tym właśnie jesteś.Wiem, że jest tylko jedna, jedyna jak Ty,
I nie ma możliwości żeby były dwie.
Jesteś powodem dla którego żyję.
Twoja miłość będzie zawsze przy mnie.
Jesteś moją pierwszą, ostatnią, wszystkim.

Znalazłem tyle rzeczy w Tobie,
Nową miłość, którą tylko Ty, tylko Ty mogłaś wnieść.
Czy nie widzisz, że to Ty,
Sprawiasz, że tak to czuję,
Jesteś jak świeża poranna rosa marką nowego dnia.

Widziałem tyle sposobów kochania Ciebie, do czasu
Do dnia w którym umrę.
Jesteś wszystkim dla kogo warto żyć
Twoja miłość będzie zawsze przy mnie.
Jesteś moją pierwszą, ostatnią, wszystkim.

Jesteś wszystkim co mam,
Cała ta radość, cała radość jaką wniosłaś.
Jesteś moją rzeczywistością, sam gubię sie w snach.
Pierwsza, ostatnia.
Wiem, że jest tylko jedna, jedyna jak Ty
I nie ma możliwości żeby były dwie.
Jesteś powodem dla którego żyję
Twoja miłość będzie zawsze przy mnie.
Jesteś moją pierwszą, ostatnią, wszystkim.

Jesteś wszystkim co mam, jesteś wszystkim co mam,
Wszystkim co mam, wszystkim co mam…
Tak, jesteś moją pierwszą, moją ostatnią, wszystkim.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram