Tekst piosenki:

Let’s dance in style, let’s dance for a while
Heaven can wait, we’re only watching the skies
Hoping for the best but expecting the worst
Are you gonna drop the bomb or not?

Let us die young, let us live forever
We don’t have the power but we never say never
Sitting in a sandpit, life is a short trip
The music’s for the sad men

Can you imagine when this race is won?
Turn our golden faces into the sun
Praising our leaders, we’re getting in tune
The music’s played by the, the madman

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever?
Forever or never

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever?
Forever young

Some are like water, some are like the heat
Some are the melody and some are the beat
Sooner or later they all will be gone
Why don’t they stay young?

It’s so hard to get old without a cause
I don’t want to perish like a fading horse
Youth’s like diamonds in the sun
And diamonds are forever

So many adventures couldn’t happen today
So many songs we forgot to play
So many dreams swinging out of the blue
We let them come true

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever?
Forever or never

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever?
Forever or never

Forever young, I want to be forever young
Do you really want to live forever?

Tłumaczenie:

Zatańczmy z klasą, zatańczmy przez chwilę
Niebo może zaczekać, my tylko wpatrujemy się w błękit
Mając nadzieję na najlepsze, lecz spodziewając się najgorszego
Zrzucicie tę bombę czy nie?Pozwólcie nam umrzeć młodo albo żyć wiecznie
Nie mamy tej mocy, ale nigdy nie mówimy nigdy
Siedząc w piaskownicy, życie jest krótką wycieczką
Muzyka jest dla smutnych ludziCzy możesz sobie wyobrazić, kiedy ten wyścig będzie wygrany?
Zwracamy nasze złote twarze ku słońcu
Chwaląc naszych przywódców żyjemy z zgodzie
Muzyka jest grana przez szaleńcówWiecznie młody, chcę być wiecznie młody
Czy naprawdę chcesz żyć wiecznie?
Wiecznie albo nigdy

Wiecznie młody, chcę być wiecznie młody
Czy naprawdę chcesz żyć wiecznie?
Wiecznie młody

Niektórzy są jak woda, niektórzy są jak płomień
Niektórzy są melodią, a niektórzy są rytmem
Prędzej czy później wszyscy oni odejdą
Dlaczego nie zostaną młodzi?

Jest tak trudno się zestarzeć bez przyczyny.
Nie chcę zniknąć jak gasnący koń*
Młodość jest jak diamenty w słońcu
A diamenty są wieczne

Tak wiele przygód nie mogło się dzisiaj zdarzyć
Tak wiele piosenek zapomnieliśmy zagrać
Tak wiele marzeń odchodzi w niepamięć
Pozwalamy im się spełnić

Wiecznie młody, chcę być wiecznie młody
Czy naprawdę chcesz żyć wiecznie?
Wiecznie albo nigdy

Wiecznie młody, chcę być wiecznie młody
Czy naprawdę chcesz żyć wiecznie?
Wiecznie albo nigdy

Wiecznie młody, chcę być wiecznie młody
Czy naprawdę chcesz żyć wiecznie?

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram